Paasgedicht 1

Paasfeest

Aan de blijdschap van Pasen ging heel wat vooraf.

Want eerst kwam de dood en het dondere graf.

Jezus'lijden begon al in Bethlehems stal,

want daar was een voerbak Zijn op en Zijn al.

Aan 't eind van Zijn leven 't gemene verraad.

En op de Olijfberg waar elk Hem verlaat.

 

 Door de zonden der mensen volkomen mismaakt,

heeft Hij eindelijk de kreet: " 't is volbracht", toen geslaakt.

Voor 'kwaad in mijn leven onderging Hij die straf.

Al de boosheid die 'k deed nam Hij mee in het graf,

gewikkeld in doeken door 't bloeden bevlekt.

En de steen die er voor kwam, heeft alles bedekt.

 

Bij zijn vrienden op aarde was bittere rouw.

Maar bij God in de hemel werd gejuicht om Zijn trouw.

Het graf werd geopend na dagen van smart;

en Jezus, mijn Heiland, vernieuwd nu mijn hart.

Het vuil van de zonde bleef achter de steen.

Mijn hart is gereinigd door Jezus alleen.

Met dank aan dehr. B. Kuijt, geschreven te Valkenburg 14 Maart 1988

Nieuws & evenementen Overzicht