Paasgedicht 2

DE TIJD

De tijd is een gegeven,

zolang wij zullen leven.

En ieder heeft zijn eigen plan,

maar niemand weet het eind ervan.

Gebruik dan nu die kost'bare tijd,

en sterf straks niet onvoorbereid.

 

wij hebben tijd gekregen,

dat is een rijke zegen.

Wat hebben wij er met gedaan?

Hoe bent u er mee omgegaan.

Bedenk, het is genadetijd,

zolang ge nog in 't leven zijt.

 

De tijd zal nimmer stilstaan,

maar voor ons komt er'n eind aan.

En ieder mens heeft dat gemeen,

de tijd glipt door z'n vingers heen.

Totdat voorgoed de tijd verglijdt,

en overgaat in d' eeuwigheid.

 

De tijd ons toegemeten,

God zal ons nooit vergeten.

Zie hoe Zijn Zoon eens smarten leed,

toen Hij voor ons verzoening deed.

Blijf voor Zijn roepstem toch niet door,

en kom vandaag nog tot geloof.4

Dehr. B. Kuijt, Valkenburg

Nieuws & evenementen Overzicht