Koek & Soepie

“Koek & Soepie” is een activiteit welke in 2017 in samenwerking tussen het Welzijnskwartier en de AOBK is gestart, eigenlijk is dit op verzoek van de bezoekers van het Dienstencentrum de Zwanenburg opgezet. Er bleek een behoefte te bestaan bij tweeërlei groepen, de ene groep verlangde naar rust na een druk weekend met kinderen, kleinkinderen en diverse ook met achterkleinkinderen en er zijn er zelfs met achter-achterkleinkinderen. Bij de andere groep was het juist het tegenovergestelde zij zijn soms het hele weekeinde alleen en verlangde weer naar de gezelligheid van het onder elkaar zijn. Dat was juist de kern van de zaak, gezelligheid, niet veel zelf hoeven te doen en even uit huis vandaan maar wel aan de inwendige mens denken. Vandaar ook dat de naam de lading dekt, beginnen met een bakkie en uiteraard een koekje en eindigend met een Soepje en een broodje en de naam Koek & Soepie is verklaard. Wanneer nu ook nog een gastvrouw aanwezig is om ervoor te zorgen dat alles voor je klaar staat is het duidelijk dat hier sprake is van een groot succes. Het zijn dan ook gastvrouwen geworden en de groep dijt zo uit dat inmiddels gezocht wordt naar andere oplossingen om er in de toekomst verzekert van te zijn dat de opzet niet uit het oog wordt verloren. Kosten € 4,- waar vind je het.  

Activiteiten Overzicht