Meer Bewegen Voor Ouderen

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) Woensdag 14:00-16:00 uur Tijdens deze gymnastieklessen worden er oefeningen gedaan waarbij gebruik wordt gemaakt van ballen, hoepels, knotsen, ringen, etc.. De bewegingen worden aangepast aan u als deelnemer en veel van de oefeningen kunnen zittend op een stoel worden uitgevoerd. 1x in de week.

Activiteiten Overzicht