Rijbewijskeuringen in Katwijk

Maandelijks wordt via Welzijnskwartier Katwijk gelegenheid gegeven voor rijbewijskeuringen, voor ouderen en anderen. Na de 75 jaar is de periodieke rijbewijskeuring voor ouderen verplicht en dit geldt ook voor mensen die om medische redenen voor hun rijbewijs gekeurd moeten worden en voor houders van een groot rijbewijs. Ook voor taxipassen. De keuring moet tenminste elke vijf jaar verricht worden.

De keuringen vinden plaats in De Zwanenburg, in principe elke eerste maandag van de maand. Een afspraak maken kan via 071-4033323. Voor de ouderenkeuring bedragen de kosten € 35, voor het groot rijbewijs € 50. 

Benodigd tijdens de keuring zijn:

-       Eigen verklaring met geneeskundig verslag, CBR formulier, te koop bij de gemeente

-       Lijst van de apotheek met actuele medicatie, ook bij geen medicatie

-       Beetje urine, beter geen ochtendurine

-       Bril voor in de verte zien (autorijden, televisiekijken)

-       Rijbewijs

-       Betaling contant i.v.m. snelheid van handelen

 Agenda 2018: 

5 maart, woensdag 4 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli6 augustus, 1 oktober, 5 november

 3 december 

 Ton Windgassen, arts integrale geneeskunde.

 

 

Activiteiten overzicht