Zomers Palet

Zoals we allemaal weten sluit de AOBK zijn activiteiten voor de zomermaanden juli en augustus af. De activiteiten leiders mogen gaan genieten van hun welverdiende rust, even de batterij opnieuw opladen niet eerder natuurlijk dan dat we op 22 juni afscheidt van elkaar hebben kunnen nemen. Maar veel mensen kijken dan toch nog uit of er nog wat voor hun te doen is en dat is er, het Zomers Palet doet dan weer zijn intrede.

 

Belangrijk wel te weten is dat de inschrijving anders is dan andere jaren, de geld teruggave gaf teveel problemen daarom worden bonnen verkocht die voor meer activiteiten zijn te gebruiken. Het programmaboekje is hiernaast als foto bijlage opgenomen, op de website van het WZK staat deze helaas nog niet vermeldt daarom voorlopig maar deze oplossing.

 

Wilt u meer weten de telefoonnummers van het Welzijnskwartier staan in het boekje vermeld, voor mensen die zich bij de Zwanenburg willen inschrijven kan dit alleen op 12  juni.

Info: Men kan het inschrijfformulier ophalen en inleveren bij o.a. de Zwanenburg. Er wordt een doos neergezet waar de ingevulde inschrijfformulieren in kunnen.

Het kopen van kaartjes is in de Zwanenburg op 12 Juni, daarna in Callao

 

Welzijnskwartier overzicht