EEN NIEUW SEIZOEN 2019 - 2020

Alweer een nieuw seizoen

En alweer staat er een nieuw seizoen voor de deur, het is wat vroeg in het seizoen dat ik dit schrijf, halverwege de zomer. Dit komt omdat er een combinatie is gemaakt van de nieuwsbrieven van juli en augustus en de reden hiervan was de uitnodiging welke nu in de nieuwsbrief te vinden is. Het nieuwe seizoen wordt niet zoals gewend op de eerste maandagmiddag in september gehouden maar op vrijdagmiddag 30 augustus hetgeen u in de uitnodiging terug vindt. Over de reden wil ik nog wel even ingaan, steeds bereiken ons berichten dat er toch nog ontzettend veel eenzaamheid onder de ouderen heerst, niet alleen in Katwijk natuurlijk maar in heel Nederland en vooral de laatste tijd heel actueel, er is veel onderzoek naar, hieruit blijkt dat benadering dicht bij huis nog het meeste effect heeft om mensen over de streep te trekken om toch vooral mee te doen, gewoon om samen iets te doen al is het maar 1 keer in de week een bakkie koffie. In het wekelijks overleg wat we hebben met het WZK kwam ook naar voren dat er soms afstand is tussen bezoekers van de AOBK, het WZK en de IOV in combinatie tussen het een en het ander is de link snel gelegd, wat is nu nog een betere gelegenheid dan de seizoen opening van de diverse activiteiten in het Dienstencentrum de Zwanenburg. We nodigen mensen uit de buurt uit en zorgen dat er van alle partijen doorsnee bezoekers aanwezig zijn waarbij we ons van onze beste kant kunnen laten zien. De Zwanenburg zou te klein zijn en hebben uitgekeken naar een wat grotere locatie die ook weer uitnodigend moet zijn voor de vaste bezoekers, we denken dit gevonden te hebben in de boot de River Queen waar 140 personen op kunnen, dat deze locatie te aantrekkelijk is waardoor we weer te klein worden moeten we dan maar voor lief nemen. We vragen de mensen begrip voor de situatie, ook is het voor de organisatoren een leerschool maar proberen we niets uit kunnen we het ook nooit weten. 

We staan dus aan de vooravond van een nieuw veelbelovend seizoen maar ook een onzeker seizoen door de komst van de Maatschappelijke Agenda in de gemeente Katwijk met daar bovenop dan nog eens de aangekondigde bezuinigingen, laten we ons in de voorbereiding hierop nog maar niet zenuwachtig maken. Wat veel belangrijker is de samenwerkingen welke het afgelopen jaar zijn ontstaan, de samenwerking met het WZK in de Zwanenburg welke al tot verrassende ontwikkelingen heeft geleid, de door het gemeenschappelijke optreden over de bushalte met buurtbewoners en het overleg met de PCOB Rijnsburg-Valkenburg, allemaal ontwikkelingen in de goede zin van het woord. Wat de bushalte betreft kan ik u melden dat er nog steeds onderzocht wordt om de ouderen tegemoet te komen mede omdat er ook geen andere lijndiensten meer door de tramstraat komen te rijden. Ook de groei van de AOBK gaat tegen de verwachting in nog steeds door, de magische grens van 550 leden is al overschreden een teken dat we nog steeds op de goede weg zitten. Voor nu genoeg informatie weer, ik hoop u allen weer vanaf 30 augustus regelmatig tegen te komen.

Uw voorzitter Leen van der Plas.

 

 

PS. Hierbij belangrijke links naar de medegebruikers van het Dienstencentrum de Zwanenburg en de gemeente Katwijk:

IOV,                      https://www.iov-katwijk.com 

Welzijnskwartier,  https://welzijnskwartier.nl/

Gemeente katwijk, https://www.katwijk.nl/

Welkom op de website van de Algemene Ouderen Bond Katwijk overzicht