Wethouder Corien van Starkenburg op oriëntatiebezoek.

Tijdens de uitreiking van de Meerburgprijs voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis nam mevr. Van Starkenburg zelf het initiatief om een bezoek aan het Dienstencentrum te plannen en maandag 18 februari was het zover. Een oriëntatiegesprek waarin de wethouder uitvoerig de tijd nam zich over het reilen en zeilen binnen het centrum voor te laten lichten. Het werd een open en gezellig gesprek met wederzijdse tips en adviezen zonder dat dit allemaal officieel werd waardoor mevr. van Starkenburg een echt beeld moet hebben gekregen hoe het er in de Zwanenburg er dagelijks aan toe gaat. We konden het toch niet laten om enkele punten aan te stippen zoals de afvalafwerking, de overkapping van de scootmobielen en de veiligheid die hiermee samenhangt en uiteraard dat er nog steeds geen AED in de buurt van het centrum hangt waar zoveel ouderen wonen en recreëren.

 

Zoals gezegd was het gesprek niet gepland om problemen (-) op te lossen maar het voelde toch goed aan dat de wethouder van de voor ons belangrijke punten uit eigener beweging pen en papier hanteerde, het geeft het gevoel serieus genomen te worden hetgeen in het verleden toch wel eens anders is geweest.

Bij een oriënterend bezoek hoort natuurlijk ook een rondgang wat natuurlijk ook gebeurde zo werd kennis gemaakt met de dames die waren gekomen voor de Koek&Soepie en met de beheerders achter de bar, er werd een bezoek gebracht aan de biljartruimte waar mevr. Starkenburg het niet kon laten haar kunsten op het groene laken te tonen aan de daar aanwezige balvirtuoze. Na de beoogde ruimte voor een overkapping te hebben bekeken werd afscheid genomen, naar we begrepen voor korte tijd. Morgen treffen we elkaar weer in het voormalige gemeentehuis van Rijnsburg in het kader van de MAG. Het kan verkeren.

 

Nieuws & evenementen overzicht