Geluidsinstallatie

Op 7 maart is de geluidsinstallatie in het Dienstencentrum de Zwanenburg onderhanden genomen, met de geluidsinstallatie op zich was niets mis mee maar het kwam teveel voor dat deze kraakte en piepte en met presentaties kwam het geregeld voor dat deze uitviel. Het was voor een groot deel ook te wijten aan ondeskundigheid maar als dit veel voorkomt moet uiteraard ook dit onderhanden worden genomen. De beheerder van het Dienstencentrum de Zwanenburg, Welzijnskwartier, heeft het initiatief genomen hier dan ook werk van te maken. Met de deskundige adviezen van Music All Inn uit Noordwijk werd een voorstel uitgewerkt, een kostenplaatje gemaakt en subsidie aangevraagd bij Fonds 1818. Het plan werd goedgekeurd en aan Music All Inn de opdrachtgegeven de voorgestelde verbeteringen aan te pakken. Maar zoals bijna altijd met aanpassingen het geval is stuitte men ook hier op onvoorzien zaken maar dan ook weer niet zo dat deze onoverkomenlijk zijn, bij deskundig gebruik hoeft men hier niets van te merken en kunnen we weer jaren door met een goede verbeterde installatie. Alle gebruikers van het Dienstencentrum zullen blij en dankbaar zijn met het initiatief van het WELZIJNSKWARTIER.

Wat is er gebeurt met de installatie

 

Het probleem met de oude situatie was dat het regelen met de diverse knoppen niet voor iedereen duidelijk was en wist men met het draaien aan de knoppen niet goed wat men deed, men probeerde maar wat. Het gevolg was dat de meeste knoppen niet meer stonden zoals ze moesten staan en met een volgende activiteit kwam ook de volgende ondeskundige aan de knoppen, enz.enz. Met de verbetering van nu is dit allemaal duidelijker geworden, aan de mensen die hier iets mee te maken hebben is het allemaal uitgelegd. Al de verschillende accessoires die aangesloten kunnen worden hebben een vaste aansluiting gekregen en zijn allen apart regelbaar en er zijn juist ook nog eens nieuwe accessoires bijgekomen. Eén van de belangrijkste is wel de haedset en de draadloze microfoon, sprekers kunnen nu vrijelijk door de zaal lopen zonder een snoer mee te moeten slepen hetgeen vooral bij presentaties erg hinderlijk en gevaarlijk kan zijn. De nieuwe huiskamer, heel geleidelijk aan nadert deze zijn voltooïng, is eveneens aangesloten op de geluidsinstallatie van de grote zaal. Door deze aansluiting worden de mogelijkheden voor gebruik en veiligheid binnen het Dienstencentrum vergroot. Zo kunnen, om er een paar te noemen, mensen die echt aan een rolstoel of scootmobiel gebonden zijn en daardoor niet in de grote zaal terecht kunnen, toch meegenieten en meedoen aan de activiteit. Wanneer de grote zaal vol is dan is er nu een overloop, het moment dat dit gaat gebeuren komt steeds dichterbij. Het geluid kan afzonderlijk in de huiskamer geregeld worden, een activiteit in de huiskamer kan opgevrolijkt worden door een muziekje etc.

De organist van het orgel in de grote zaal moest soms alles uit de kast trekken om iedereen mee te laten genieten van het orgelspel. Het orgel is nu aangesloten op de installatie en zal voor iedereen goed te beluisteren zijn tot in de huiskamer aan toe, al de bijruimten kunnen ook afgesloten worden van de installatie, overigens was dit altijd al het geval maar daar is nu dus de huiskamer bijgekomen.

Het spreekgestoelte heeft weer een goede aansluiting gekregen zodat er niet verder geklungeld hoeft te worden met het bijzetten van extra micofoons, de aansluiting van de beamer en het regelen van het volume hiervan is nu top.

Nieuw is ook dat op de geluidsinstallatie ook een tablet, iPhone e.d. aangesloten kan worden zodat hiervan muziek kan worden afgespeeld of een speech van Rutte waarin hij ons allemaal €1000,- beloofd of een avondje de gemeente raadsvergadering volgen. Het kan nu allemaal.

We zijn er blij mee, het verhoogd toch weer de mogelijkheden senioren het naar hun zin te maken in hun eigen vertrouwde omgeving. Nogmaals Welzijnskwartier bedankt voor jullie inzet.

Nieuws & evenementen overzicht