Paasfeest natuurlijk ook in de Zwanenburg

Het laat nog even op zich wachten, het Paasfeest is laat dit jaar. We weten allemaal dat dit komt door de maanstand, de zondag na de eerste volle maan in de lente, zo is dit door het Concillie van Nicea in 325 na Chr. bepaald. We houden dit nog steeds aan, zo kan het voorkomen dat 1e Paasdag al op 22 maart wordt gevierd maar het kan ook zomaar 25 april worden. Het toeval wil dit jaar dat volle maan is op 21 maart dus net een dag te vroeg waardoor de eerst volgende volle maan op 19 april valt de zondag er op 21 april. Bij de Paasvieringen in de Zwanenburg moet altijd rekening worden gehouden met de Paasvieringen van de kerken, zodat mensen geen keuze hoeven te maken. Er wordt daarom 14 dagen voor Pasen de wederopstanding van Jezus in de Zwanenburg herdacht.

 

Tot enkele jaren terug werd de viering van Kerst en Pasen in het kerkelijkcentrum op 1 middag gehouden, toen het huren hiervan te kostbaar werd is het besluit genomen de vieringen van Kerst en Pasen in eigen huis te houden. Hiertoe moest het wel twee middagen per keer worden gesplist om de bezoekers te kunnen bergen. Want dat bleef het toch wel, twee druk bezochte middagen per viering, wat natuurlijk ook wel weer iets heeft. Het is sinds de oprichting van de AOBK gewoon in stand gehouden met opening door de voorzitter, gebed door een Dominee, koor- en samenzang, schriftlezing en meditatie, paasverhaal en declamatie en tot slot een gezamelijke broodmaaltijd aan het eind. Wat goed is hoeft niet veranderd te worden, de lithurgie zal weer worden verzorgt door Maarte.

Wat wel veranderd is t.o.v. het jaarboekje is de datum n.l. 4 en 5 april. De aanvang is 14:30 uur.

ZOALS GEBRUIKELIJK MOET MEN ZICH WEL VOORAF OPGEVEN BIJ DICKY VAN DER SPEK, u begrijpt dat dit om organisatorische redenen niet anders kan. Van Dicky hoort u dan op welke middag we u verwachten. Uiteraard kunt u ook een mail sturen na aobkatwijk@gmail.com 

Nieuws & evenementen overzicht