Laten we er voor elkaar zijn

We hebben uw hulp nodig. Oproep.......We hebben uw hulp heel hard nodig, van elk lid, van elke vriend of vriendin, van al uw familieleden, van iedereen die u een warm hart toedraagt. En eigenlijk hoeft u daar weinig voor te doen althans niet meer dan gewoon mens te zijn er te zijn voor uzelf en de anderen uit uw omgeving. HOE?

De Zorg voor ouderen is in Nederland sterk veranderd, we horen het, we zien het en we merken het en velen van ons hebben het zelf al aan de lijve ondervonden. Of het er allemaal beter op is geworden laten we hier maar even in het midden maar duidelijk is wel de verandering die heeft plaats gevonden. De leeftijd speelt voor de ouder wordende mens ook een belangrijke rol voor de meeste gaat het allemaal niet zo soepel meer, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk is het ouder worden goed te merken velen voelen zich alleen of zelfs eenzaam. Maar van huis uit hebben we mee gehad, “Niet klagen maar dragen” en een last met z’n allen dragen gaat veel makkelijker en is veel lichter toch als we dat met zijn allen doen.  

We doen nu niet gelijk een oproep aan u om u massaal aan te melden hoewel we hulp best gebruiken dus voor hen die zeggen we willen het proces van vooraf aan meemaken staat de deur wijdt open en ontvangen we u met open armen, het heeft niet met uw achtergrond of opleiding te maken bovenal we krijgen deskundige hulp. Het Welzijnskwartier heeft professionals in dienst op allerlei gebieden, deskundige op het gebied van eenzaamheidsbestrijding, Marike van Vels, is al meer te vinden in de Zwanenburg, Rita Smit staat ons bij als medewerkerster van teamso en als wij als bezoekers van het Dienstencentrum aangeven meer van haar expertise gebruik te willen maken dan zal dit gebeuren, er komt een plek voor mantelzorgondersteuner in de Zwanenburg, Marike gaat workshops organiseren voor de gewone man, niks geen hoogdravende taal maar gebruikelijke acties op de werkvloer waar ieder van ons aan mee kan doen  en wat aan heeft. Niemand is hier te oud voor.

Het is dus niet niks wat voor de deur staat maar wat op de voorbespreking uitdrukkelijk naar voren komt is dat we alleen voor elkaar een betere wereld kunnen creëren als we hier zelf aan mee werken. Laten we een nieuw Deltaplan maken de ruggen rechten (figuurlijk dan) maar we ontvangen er ontzettend veel voor terug, Echt iedereen kan het, draag uw steentje bij, steek er wat van op, doe wat voor een ander en u heeft er zelf ook profijt van. Wat ook uit de voorbespreking naar voren kwam is dat hulpverleners niet zomaar op iemand af kunnen stappen waarvan men denkt, die heeft toch echt hulp nodig, dan kan dit alleen maar als een directe naaste dit aangeeft. Denk hier maar eens over na wat dit inhoudt, alle reden dus om mee te doen.

Vragen of  voor wie het proces van voor af aan mee wil maken bel Leen van der Plas,  (071) 407 48 31, Cor Varkevisser, (06) 22 51 25 35 of                                                  Nico van Beelen (06) 29 31 71 26. Een mailtje naar aobkatwijk@gmail.com of via deze website kan natuurlijk ook.

Wordt vervolgt.

 

Nieuws & evenementen overzicht