De schrik zit er goed in.

De schrik zit er zeker goed in bij de omwonenden van het Dienstencentrum de Zwanenburg en niet alleen bij de omwonenden maar ook bij de vele bezoekers van dit Dienstencentrum. Het bericht sijpelt door dat de bushalte bij de Zwanenburg komt te vervallen en ook nog eens dat de belbus gaat verdwijnen. Even een update, na het débacle van het miljoenen verslindende mislukte avontuur van de Rijn Gouwe-lijn is de Gemeente Katwijk en Zuid Holland met een tweede soort bibliotheekplan aan de gang gegaan er moet een R-Net komen, het levert immers geld op om met vooruitstrevende plannen te komen, dat de plannen door de inwoners moeten worden betaald moet je niet over zeuren. We krijgen snelle verbindingen door heel Zuid Holland, de tijd om naar een bushalte toe te gaan moet je natuurlijk niet meerekenen. Er komen grote fietsenstallingen bij de nieuwe halten, dat ouderen niet meer zo makkelijk op de fiets stappen komt bij die snelle jongens natuurlijk niet op trouwens die ouderen moet je niet te dicht bij een bushalte hebben. Weet je hoeveel tijd die bejaarde nodig hebben om de bus in te stappen die kun je beter kwijt zijn dan rijk. Dus die gedachte is daarom niet zo gek om de bushalte bij de Zwanenburg op te heffen.

Ja u leest het goed, wethouder Rien Nagtegaal heeft met de Zuid Hollandse bedenkers een besluit genomen om de kern van de Parledam-Zwanenburg-Gasthuishof-de Wissel hun busstop te ontnemen. Zoals gezegd die ouwertjes moet je helemaal niet in de bus hebben het beste kunnen ze nog een eilandje tussen de windmolens geven, niet te hoog natuurlijk dat eiland. Op papier heeft bijna elke partij de mond vol over de Zorg voor Ouderen alleen wijst de praktijk nu weer anders uit. Misschien dat Jaap Haasnoot nu nog iets kan betekenen nu hij zowel in de Raad zijn stem kan laten horen als in de Provincie voor de 50+. We zijn benieuwd feit is wel dat de AOBK zich niet bij dit besluit zal neerleggen misschien dat we er toe over kunnen gaan om elke zes minuten in de tramstraat een blokkade op kunnen werken om de beleidmakers wakker te schudden. Buurtwerk heeft al vragen gesteld of het niet anders kan en rekening te houden met de ouderen die gecentreerd zijn op de huidige plek, het antwoordt was nee er zit een bepaalde afstand tussen de haltes en die zijn belangrijker. Je hoeft echt niet gestudeerd te hebben om te zien dat deze redenatie niet klopt een halte minder zou dan nog beter uit komen maar nee we willen die oudere helemaal niet in de bus. Knappe koppen. Maar het is als met zo veel dingen in Katwijk we nodigen mensen uit om mee te praten als je meepraat is het goed heb je een andere mening dan past het niet binnen het gestelde kader en kun je beter vertrekken, gepubliceerd wordt dan wel “in goed overleg” maar echt overleg is er niet. De kleur en de uitstraling van de nieuwe bus en de daarbij dure bushalten krijgen meer aandacht als de bereikbaarheid en nog vindt men het vreemd dat mensen geen gebruik maken van het OV.

De omwonende krijgen allemaal een oproep in de bus om hun bezwaren kenbaar te maken maar ook u wordt uitgenodigd om uw stem te laten horen, stuur daarom een mail naar aobkatwijk@gmail.com Alleen dat u het niet eens bent met de keuze van de wethouder is voldoende. Mogelijk dat we door de overige college leden wakker te schudden en de raad in te lichten over deze absurde ondoordachte maatregel, we het tij kunnen keren. We geven het niet op, genoeg is genoeg.

Reacties

(2)
Leden met een E-mailadres hebben allemaal een mail thuis gehad om bezwaar aan te tekenen ruim een kwart heeft dit ook gedaan maar we willen meer zodat we de gemeente kunnen overtuigen dat hun voornemen echt niet kan. We vragen dan ook de rest van de leden hun mail terug te sturen ook al heeft u de petitie in de Zwanenburg ondertekend. We vragen u ook andere, niet leden, aan te sporen een mail naar de aobkatwijk@gmai te sturen al staat er alleen maar op ?We zijn tegen opheffing bushalten? Het is nodig deze keer ook al maakt u zelf geen gebruik van van deze halte, wat niet is kan nog komen, u steunt in elk geval uw leeftijd genoten die hier wel van afhankelijk zijn.
1 april
Onderstaand artikel was bedoeld voor de Katwijk Speciaal maar deze heeft geen behoefte om dit artikel te plaatsen. Daarom maar hier, we hebben ook nog een stukje geplaatst op het fb van ?Je bent een Rijnsburger als? we hebben tenslotte ook leden in Rijnsburg en Valkenburg. Het werd verwijderd met de mededeling plaats dit maar in ?Je bent een Kattukker als? er is blijkbaar nog weinig animo bij ouderen om elkaar te steunen maar we gaan door.

Ouderen voelen zich verraden.
Wethouder Rien Nagtegaal van Gemeente Belangen heeft bij zijn presentatie als wethouder gezegd
?Ik ga ook werken aan de bereikbaarheid. Als je de deur uitgaat ga je ergens naar toe. Dat moet goed en veilig geregeld zijn. Voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer geven we daarvoor meer ruimte.
Ik vind het belangrijk om dat samen met onze bewoners te doen. Samen voor het Katwijk van morgen!?
Terwijl het Dienstencentrum de Zwanenburg zich steeds meer ontwikkeld als het centrum voor ouderen, wijkwerk is er gevestigd, er is ouderen spreekuur, de wijkregisseur houdt er spreekuur, de Rabobank heeft er een Servicepunt, er wordt gewerkt aan eenzaamheid bestrijding, er vinden ontzettend veel activiteiten plaats, er is rijbewijs keuring, de bloedtransfusiedienst zit er wekelijks met bloedafname, Alzheimer houdt er maandelijks zijn informatieavond, de IOV is er gehuisvest enz. Allemaal punten die door de beleidmakers in Katwijk ondersteund zouden moeten worden. Maar ondanks bovenstaande vleiende woorden van de wethouder worden de ouderen in de hoek gedrukt. De bushalte welke onlosmakelijk aan deze voorzieningen verbonden is wordt de nek omgedraaid, de wethouder heeft liever een bushalte bij het marktplein, handig na bos en zwembad, dan op een plek waar 300 ouderen direct aan wonen. De ouderen voelen zich verraden niet alleen de bewoners maar ook de vele bezoekers die naar de bovengenoemde voorzieningen komen. Afgelopen vrijdag druppelde het bericht binnen en in een mum van tijd werden door de bezoekers 90 handtekeningen gezet, ook via de sociale media en via de mail komen veel steunbetuigingen binnen bij de AOBK. Het wordt de hoogste tijd dat ouderen zich verenigen dit hoeft echt geen AOBK te zijn maar actie is wel hard nodig. Mevr. v.d. Plas, een omwonende maakte het duidelijk ?de politici in de gemeente Katwijk die hier geen stelling tegen neemt is geen knip voor zijn neus waard?. De AOBK heeft de bewoners van de 50+ complexen op de hoogte gesteld van het voornemen van dit College
1 april
Nieuws & evenementen overzicht