STEUN VAN GEMEENTERAADSLEDEN.

Nadat het afgelopen weekend de CDA fractie een vragenlijst bij het College indiende omtrent de vreemde gang van zaken bij het vaststellen van de bushalte voor het nieuwe R-net konden we vanmiddag de nieuwe fractievoorzitter van het CDA Dhr. Barend Tensen en Irene van der Plas in de Zwanenburg ontvangen. Enerzijds om elkaar beter te leren kennen maar vooral om polshoogte te nemen hoe het er nu voorstaat in de Zwanenburg. We zijn natuurlijk heel blij met de aandacht die de politiek aan ons schenkt met die afschuwelijke mededeling afgelopen vrijdag. In het gesprek kwam tot uiting dat ook bij de raadsleden niet duidelijk is of er een besluit genomen is of dat het nog steeds een voornemen is. De enige die hier voor ons uitsluiting kan geven houdt zich wonderbaarlijk stil terwijl hij toch zegt “Ik vind het belangrijk om dat samen met onze bewoners te doen. Samen voor het Katwijk van morgen” Dit voornemen blijkt niet in de praktijk, naar de bewoners in de kern van Katwijk aan zee. Als er al een besluit genomen is dan nog blijft het stil. Waarom vraagt men zich hier af, toon je een vent, wees eerlijk en geef duidelijkheid. Veel woorden maar weinig daden zullen we maar denken.

Maar goed laten we hier maar eens de vragen van het het CDA aan het College tonen. Volgens Irene van der Plas is het gebruikelijk dat na een week antwoorden te verwachten zijn. We zullen zien.

:

 

Er is onrust in Katwijk aan Zee over het voornemen om i.v.m. de komst van R-net de bushalte aan de Tramstraat te laten vervallen. Vooral onder ouderen wordt het vervallen van de bushalte bij de Zwanenburg gezien als een schok en als een zeer ongewenst voornemen.

De fractie van het CDA heeft hierover de volgende vragen:

1. Klopt het dat met de komst van R-Net het voornemen bestaat de halte aan de Tramstraat te laten vervallen?

2. Wat is de precieze stand van zaken: is dit een voornemen of is het besluit al genomen?

3. Kan de gemeente nog invloed uitoefenen op de provincie over de plaatsing van de toekomstige bushaltes? Zo ja, hoe en wanneer?

4. In het overzicht met toekomstige bushaltes en buslijnen staat bij de halte Tramstraat dat deze komt te vervallen en bij de halte Noordeinde staat: De halte wordt verschoven en opgewaardeerd tot R-net halte. De halte ligt nu net voor de Badstraat. De nieuwe halte komt tegenover de huidige halte Noordeinde richting Leiden te liggen. Wat is de achterliggende gedachte voor deze situatie na implementatie R-net?

5. Zie plaatje:

Wat is de afstand (rode bolletjes) in de nieuwe situatie tussen de halte Marktplein en halte Centrum? En tussen de halte Centrum en Strand?

En in de oude situatie (dus met zwarte bolletjes): wat is de afstand halte Duinoord naar halte Tramstraat? En tussen Tramstraat en halte Noordeinde?

6. Is er overwogen om de halte Noordeinde meer richting de ‘oude halte Tramstraat’ te verschuiven? Zo ja, welke reden is er geweest om dit niet te doen?

7. De provincie hanteert als uitgangspunt dat de plaatsing van een halte binnen de dekkingsnorm van 500 meter blijft. Is dit het enige uitgangspunt dat wordt gehanteerd of wordt er ook naar de samenstelling en leeftijdsopbouw van een buurt gekeken nabij een halte? Zo nee, waarom niet?

8. Hoeveel ouderen wonen in de Parledam-Zwanenburg-Gasthuishof? En hoeveel mensen wonen er in de 55+ woningen die in de directe omgeving liggen?

9. Is bekend hoeveel van deze mensen gebruik maken van de halte aan de Tramstraat?

10. Klopt het dat Buurtwerk vragen heeft gesteld om rekening te houden met de ouderen die gecentreerd zijn op deze plek? Kan het antwoord aan Buurtwerk met ons gedeeld worden?

11. Is er overleg geweest over het vervallen van de halte Tramstraat met de Ouderenbonden in Katwijk? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

 

Nieuws & evenementen overzicht