Laatste nieuws over de bushalte

We blijven u nog maar op de hoogte houden van schandalige houding van het College van Burgemeester en Wethouders, want zo zachtjes aan kunnen we hier toch wel het hele College op aan spreken. Nadat we gisteren een aanbod hebben gehad voor a.s. maandagmiddag waarbij op dat moment te weinig betrokken partijen gelegenheid hadden om hier bij aanwezig te zijn is het dit hooghartige College waarschijnlijk in het verkeerde keelgat geschoten, we hebben namelijk niets meer vernomen. Het argument wat we waarschijnlijk te horen zullen krijgen is dat het moeilijk is de agenda’s van twee wethouders vrij te krijgen om een plaatsje in te passen. Wij als gebruikers van het Dienstencentrum hebben hier niet om gevraagd, natuurlijk heeft het probleem van de belbus ons aller aandacht en willen we weten hoe dit verder gaat. Maar we hebben hier begrip voor dat dit een onverwachts gebeuren is en dat er tijd voor nodig is om tot een oplossing te komen en natuurlijk willen we graag op de hoogte worden gehouden maar dat geldt voor alle partijen in heel Katwijk. Anders ligt dit bij het opheffen van de bushalte bij het Dienstencentrum we voelen is hier gewoonweg geschoffeerd, de betrokken wethouder heeft niet eenmaal geprobeerd contact met ons op te nemen, terwijl er fracties van partijen zoals het CDA en Kies Katwijk wel de tijd hebben genomen om naast hun gewone werk contact op te nemen. Inmiddels hebben we ook contact gezocht met de andere ouderen bonden in Katwijk, van PCOB Rijnsburg - Valkenburg hebben wij inmiddels bericht gehad dat zij ons steunen in ons verzet en ook steun toegezegd bij verdere acties. Van de andere oudere bonden hebben we nog geen reactie gehad maar we hebben er het volste vertrouwen in dat ook zij ons zullen steunen, ook leden van hun verenigingen zijn hierbij betrokken en het gaat hier niet alleen over leden het gaat de gehele senioren gemeenschap aan. Verdere acties zullen er ongetwijfeld komen want inmiddels lijkt het er op dat besluiten al zijn genomen hoewel raadsleden zeggen nog niets te weten van een besluit. Hoe vreemd is dit eigenlijk je zou je af kunnen vragen voeren de raadsleden hun controlerende taak nog wel uit. Voor volgende week zaterdagmorgen is de AOBK uitgenodigd door RTVKatwijk om over beide zaken te komen praten in het programma van RTV magazine op de radio ook de pers zulken wij volop hierbij betrekken ook zal de landelijke media worden ingeschakeld om dit onzalige plan onder de aandacht te brengen. Gezien het tempo van de gemeente zullen we van die kant waarschijnlijk nog weinig horen maar zal er wel meer bekendheid gegeven worden aan de stappen welke door alle betrokken partijen zullen worden ondernomen. Veel is het nog niet gebeurd dat ouderen zo van zich af moeten bijten maar waarschijnlijk is er geen stap terug, Katwijkers staan bekend als Doeners en het gaat nu echt gebeuren.

Inmiddels zijn er in een week tijd ontzettend veel bezwaarschriften van bewoners, steunbetuigingen via de mail en handtekeningen van bezoekers van het Dienstencentrum niet alleen uit Katwijk aan zee maar ook uit Katwijk aan de Rijn, Rijnsoever, Rijnsburg en Valkenburg en het houdt nog niet op. Daarom zijn we ook zo blij met de ondersteuning van de PCOB Rijnsburg - Valkenburg. Wordt vervolgt.

Nog steeds komen steunbetuigingen binnen op allerlei gebied, nog steeds bezwaar brieven van bewoners, de mail staat nog steeds niet stil en nog komen er handtekeningen binnen van de bezoekers in de Zwanenburg. Nu was er vanmiddag ook de Paasviering en waren er weer meer dan honderd mensen binnen. Men zou kunnen veronderstellen dat zo zachtjes aan wel iedereen getekend heeft die de Zwanenburg bezoekt, morgen komen de mensen die hun bloed komen laten onderzoeken en woensdagavond is er een Alzheimer Café met als thema Medicatie en Ontwikkeling met gastspreker Martijn Garretsen, Specialist ouderen geneeskunde bij Topaz. De begeleiders van Alzheimer Café zullen hier ook het onderwerp “opheffen van de bushalte” ter sprake brengen. Wij zullen morgen wel een tussenbalans opmaken van hoeveel mensen er op verschillende wijze hun stem hebben uitgebracht en zullen u op de hoogte houden. We hebben ook reacties gehad van omwonende welke niet in 1 van de senioren complexen wonen waarom zij geen brief hebben ontvangen. Misschien is dit door ons niet juist beoordeeld, natuurlijk hebben ook zij recht hun stem te laten horen alleen de acties zijn spontaan door de bezoekers van het Dienstencentrum begonnen en dit is zo doorgegaan maar ook zij kunnen tekenen er liggen formulieren in de Zwanenburg waarbij zij hun stem kenbaar kunnen maken. Het is inderdaad zo dat ook daar al veel ouderen Katwijkers wonen, ze zullen op het gemeentehuis wel een indicatie hebben maar of het College deze erbij wil betrekken is natuurlijk maar de vraag. Veel zal afhangen of er nu wel of geen definitief besluit is genomen, we weten nog steeds van niets zelfs raadsleden weten het niet!, het blijft een trieste ergerlijke situatie. Het enige positieve wat er te melden is dat ook het College zachtjes aan in gaat zien dat de huidige situatie niet kan, we kregen de melding binnen dat het College de afspraak met een maand wilde vervroegen naar a.s. maandag maar wat haast nooit gebeurd bij de AOBK waren toevallig de bestuursleden welke de actie voor de bewoners en bezoekers proberen te begeleiden allemaal niet in de gelegenheid om op voorgestelde dag en tijd aanwezig te zijn. Bovendien is het een zaak die niet alleen de AOBK en de bewoners aangaat ook de Invalide OntspanningsVereniging, het Welzijnskwartier en het Alzheimer Café zijn belanghebbende in deze, het is ook nog eens zo dat deze organisaties werkende in hun midden hebben die ook afspraken hebben. Dan kan ineens zo’n opwelling niet uitkomen, of de ontwikkelingen positief zijn kunnen we totaal, doordat de broodnodige informatie vanuit het gemeentehuis achterwege blijven, niet inschatten. Dat het allemaal geen schoonheidsprijs verdiend moge ook duidelijk zijn maar goed er komt enige schot in. Nadat we vanmorgen de uitnodiging kregen voor a.s. maandag hebben we dezelfde morgen nog gereageerd, wij moeten maar weer afwachten.   Wordt vervolgt!! 

Reacties

(2)
Nog enkele fb berichten.

Altijd vragen achteraf. Beter vooraf goed nadenken!!

Bushaltes kunnen ze wel maken voor een aankomende onrendabele bus lijn maar huizen voor onze jongeren ho maar.

Het R-net wordt aangelegd omdat het 90 sec sneller is van Katwijk naar Leiden dan de huidige buslijnen.b
Eerst heeft men geprobeert om de rotondes te vervangen voor kruispunten , maar dat werd door de bevolking afgeschoten, en waar kan je nu nog 90 sec winst behalen ,door te zorgen dat de reizigers sneller instappen en dat lukt natuurlijk niet met bejaarde en zeker niet als die ook nog met een rollator aankomen.
Dus is de oplossing om de haltes zover mogelijk te plaatsen waar veel bejaarden wonen en dat deze bejaarden geen gebruik gaan maken van het R-net .
Want je maak mij niet wijs dat daar niet van tevoren over nagedacht is over de plannenmakers om de huidige haltes te laten vervallen.
Want de oude wethouder van der Bent die de besprekingen met de provincie voerde en de voorlichtingsbijeenkomsten heeft georganiseerd was best op de hoogte dat daar veel ouderen woonde.
Maar we gaan het afwachten of de huidige wethouder het tij nig kan keren .

Bas Rijnders Bas Rijnders zo is het helemaal, alleen hebben we er inmiddels weinig vertrouwen in dat deze wethouder er iets aan kan of wil doen gezien zijn reactie, nul, nul. Ook kan men zich afvragen of de meeste partijen zich wel echt voor ouderen in willen zetten, in heel Katwijk is het percentage 50+ 45,8% in het gebied waar dit hele verhaal omgaat 99,9 %.

De suffe ambtenarij focust alleen op de reistijd met de bus. Hoe minder stops des te sneller. Echter, lopen/fietsen is ook reistijd. Minder stops, maar voor velen meer lopen/fietsen. Dus meer reistijd!!!

Aobk Katwijk Aobk Katwijk De huidigewethouder van GB heeft enkel lintjes geknipt voor het R-net want het voorwerk is gedaan door zijn voorganger en die heeft het gehele project door de gemeenteraad geduwd.
En zoals altijd hebben deze partijen weer eens zitten slapen, want het ging toen om de rotondes en tunneltje zeeweg, vuurbaak en ja dat er op een bepaald punt ook veel ouderen wonen die gebruik maken van openbaar vervoer , daar hebben ze niet bij stil gestaan.
En nu gaan ze achteraf vragen stellen aan een wethouder die bij het gehele project niet betrokken is geweest , en die enkel de recepties afloopt bij dit project en groot in de krant komt.
Zo gaat het nu altijd in de politiek , en blijkbaar leert men nooit van het verleden dat vooraf de zaken goed bekijken dan achteraf tegen veel tijd en geld de boel moet aanpassen vele projecten zijn hier al de revue gepasseerd.
En het volgende project komt er al weer aan park Katwijk waar deze wethouder (GB) ook iets voor moet gaan bedenken , want daar worden in de toekomst gewoon 30 bungalows gebouwd al beweert zijn partij GB van niet, alleen de gemeente is geen eigennaar van de grond.
Dus nu is het afwachten of deze wethouder het verplaatsen van deze haltes nog kan voorkomen , want ik neem aan dat niet de provincie bepaalt waar de haltes komen binnen de gemeentegrenzen, maar dat daar de gemeente Katwijk over gaat.

Bas Rijnders Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
7 april
Reacties op de facebook
Halte moet blijven?
Bespottelijk om deze halte op te heffen ???
Je vraagt je wel eens af of ze wel goed bij d,r hoofd zijn (en dan bedoel ik de mensen die het zogenaamd allemaal zo goed weten)
Het zijn weer de ouderen De regering steeld van de gepensioneerde en katwijkzh verwijderd de Bushalten voor ouderen bij de ZWANENBURG.HET IS schande
Gemeente Katwijkzh jullie moeten je doodschame.
Het is niet normaal dat de oudere mensen zo ver moeten lopen voor een bus
De ouderen moeten langer thuis blijven wonen ,dat betekend niet dat je ze op moet sluiten !!
Het te gek voor woorden eerst de postbusweg nu lopen ze over gaan we nu mrt de bus en het busje niet normaal hoe moet dat nu weer met die mensen ze denken niet normaal door
Grote schande gemeente ? dus zo word er met de ouderen omgegaan diep triestttt
Ja, hier hadden wij als fractie van CDA Katwijk ook wel de nodige vragen over. Dit weekend hebben we informatieve vragen gesteld aan de gemeente over dit onderwerp. Beantwoording duurt over het algemeen een werkweek. We houden jullie hier graag op de hoogte als we de antwoorden binnen hebben.
Verplaatsing halte R-net van Noordeinde naar de Gasthuishof lijkt mij zeer voor de hand te liggen ! Winkels zijn al prima bereikbaar via halte Voorstraat.
Er zijn bepaalde normen, woonkernen moeten binnen een bepaalde cirkel zitten qua afstand. We komen er wel achter. Ik neem aan dat jullie namens de doelgroep van ouderen een inspraakreactie gaan afgeven (?)
Bushalte moet bliiven
Welja gemeente laat de oudere maar een eind lopen om bij een bushalte te komen ,kunnen ze lekker thuis blijven terwijl we ze uit huis willen krijgen . Laat even jullie gedachten draaien ,dit kan toch niet .Gewoon de bushalte laten zoals die nu is
Treurig
Wat een ergerlijke toestanden alles word zo ontnomen voor de mensen heel absurd zeg ,diep triest?
Het is fijn dat er een aantal partijen aandacht besteden aan deze zaak en het lijkt er misschien op dat de ChristenUnie zich stil houdt in deze kwestie, maar niets is minder waar. De bushalte heeft ook onze volle aandacht en op dit moment zijn we druk bezig om te kijken hoe dit zo heeft kunnen lopen. En daarbij kijken we ook eerlijk waar wij als gemeenteraad al eerder hadden kunnen ingrijpen. Vervolgens willen we bekijken hoe we nu op een verstandige en constructieve manier met dit probleem om kunnen gaan. U gaat zeker nog van ons horen.
Ben van der Plas We weten dat de CU de AOBK een warm hart toedraagt maar het gaat hier niet alleen om de AOBK maar ook om al die andere gebruikers van het Dienstencentrum zoals de IOV, Alzheimer Café en al die disciplines die onder WZK vallen. Daarom is het zo belangrijk wat het CDA heeft gedaan, direct en adequaat handelen dat is wat alle belanghebbende nodig hebben. Zo?n spontane handtekeningen actie ontstaat niet zomaar dan is er echt iets aan de hand. De actie ontstond tijdens een activiteit waarbij niet alleen leden van de AOBK aanwezig waren maar ook niet leden en veel mensen uit Rijnsburg, Valkenburg. Daarom zijn we ook dankbaar dat ook de PCOB Rijnsburg-Valkenburg achter ons staan.
Ook is het kwalijk dat we van de andere ouderen bonden, wiens leden ook in dit gebied wonen, niet voor de belangen van de senioren in Katwijk opkomen. Gewoon de mensen een hart onder de riem steken kan zo belangrijk zijn, ook de wethouder realiseert dit zich blijkbaar niet.
Ze denken zeker dat ze zelf niet oud worden en ook de deur uit willen. !!!!!! Belachelijk dat die haltes moeten verdwijnen!!!!!
7 april
Nieuws & evenementen overzicht