Voorlichting

VOORLICHTING 

Welzijnskwartier verzorgt ook voorlichting aan en voor Ouderen. Zo kwam er op 25 november een samengesteldteam van medewerkers van het welzijnskwartier, politie, notarissen, sociaalwerkers etc. voorlichting geven wat ouderen zoal kan overkomen. Hiertoe is een speciaal kwartetspel ontwikkeld door medewerkers uit de ouderenzorg om deze mensen te waarschuwen en attent te maken op gevaren welke men niet direct onderkend. Door middel van dit spel werd niet alleen gewezen op de hedendaagse actualiteit welke elke dag aanwezig is maar ook hoe men dit kan onderkennen en zich hiertegen kan wapenen. Het werd het één van de grootste groep ouderen welke op een bijeenkomst als deze werd verzorgd. De medewerkers van het Welzijnskwartier waren er trots op.

Elders op deze webpagina vind u een verslag van deze bijzonder nuttige voorlichting.

Welzijnskwartier overzicht