HOOP

Vandaag, 11april, staat met grote letters in het Leidsch Dagblad “Bushalte Tramstraat niet meer te redden”  de redactie van deze krant heeft helaas het laatste nieuws vanuit het gemeentehuis niet mee kunnen nemen maar dat is natuurlijk niet het allerbelangrijkste, het belangrijkste is het resultaat op het eind. Een oplossing is nog niet helemaal van de baan. Eigenlijk komt deze kop als een domper over terwijl er juist licht aan de horizon is, niet alleen wat de bushalte betreft maar ook wat betreft de eensgezindheid onder de ouderen. Hadden de bezwaarmakers eerst alleen de steun van de ouderenbond PCOB Rijnsburg-Valkenburg en had men het idee dat de PCOB Katwijk zich van alles distantieerde is dit gelukkig niet helemaal het geval. Door omstandigheden hebben zij nog niet kunnen reageren maar volgens bestuurslid dhr. R. de Vries, bestuurslid van de PCOB afdeling Katwijk, steunen zij zeker de ontstane acties al spreekt hij hier nog op persoonlijke titel. Het bestuur zal zich hier binnenkort over buigen, zegt hij, om een officieel standpunt naar buiten te brengen.

Het is natuurlijk, dat blijkt maar weer eens, ontzettend belangrijk dat ouderen zich verenigen. Wat is er dan sinds het ter perse gaan van de krant gebeurd.

Een grote groep stond voor de deur bij de wethouders Corien van Starkenburg en Rien Nagtegaal, ze waren met zovelen gekomen omdat ook zij bekend waren met de antwoorden van het College aan het CDA en het er niet bij zouden laten zitten. Het was een vertegenwoordiger van de bewoners uit de omgeving en vertegenwoordigers van de gebruikers van het Dienstencentrum de Zwanenburg zoals het WZK, IOV en de AOBK. De bijeenkomst kreeg een geheel andere wending dan verwacht.

Allereerst was het wethouder Nagtegaal die zich afvroeg waarom er gekozen is voor de aanval op hem zonder eerst eens bij hem te informeren, hij vond het geen sierlijke weg en ondanks het verweer dat de vertegenwoordigers ook juist een telefoontje van de wethouder hadden verwacht bleek gaande weg het gesprek dat de wethouder wel een punt had. De voorzitter van de AOBK dhr. Leen van der Plas zij zich te distantiëren van de uitspraken zoals de wethouder deze opsomde. Wat wel benadrukt werd is dat het een spontane actie van bezoekers van de Zwanenburg was om handtekeningen te verzamelen en een actie te starten. Zo komen nog steeds steunbetuigingen binnen en hebben alle bewoners van de Zwanenburg soms wel 3x getekend om hun stem duidelijk te laten horen, bewoners hebben een formulier ondertekend waarin zij bezwaar maken tegen de opheffing, zij hebben de handtekeningen actie in de Zwanenburg ondertekend en nog eens hun stem laten horen via dhr. A. Hoppenbrouwer die bij alle bewoners is langs geweest om via de mail hun onvrede kenbaar te maken. De wethouder wilde ook nog eens benadrukken dat hij bij zijn installatie dacht dat alles in kannen en kruiken zou zijn, alles was door zijn voorganger geregeld en zou een gelopen koers zijn, achteraf valt dit toch behoorlijk tegen, eerst de perikelen rond de Biltlaan en nu dit maar goed het hoort erbij evenals de ontstane situatie rond de belbus hetgeen onder de verantwoording van mevr. van Starkenburg valt.

De wethouders namen de tijd om de inzichten en aanbevelingen van de vertegenwoordigers aan te horen. Om er enkele te noemen, er is na de besluitvorming in 2015 ontzettend veel veranderd met de bouw van de Parledam en de achterliggende woningen ook in het Dienstencentrum is veel veranderd en worden hier veel meer aan dienstverlening en aan zorg gedaan als tijdens de vaststelling, er wordt bovendien op gewezen dat de cijfers in de beantwoording koele kille cijfers worden gehanteerd waar geen enkel menselijk aspect wordt gehanteerd. Zo worden cijfers gehanteerd die totaal niet relevant zijn andere cijfers worden niet juist weergegeven of juist niet genoemd, de afstand tussen het marktplein en de Zwanenburg is net zo groot als de afstand tussen de nieuwe halte Centrum en het Strand waarom dit dan niet omdraaien i.p.v. naar koele cijfers te kijken en het menselijk belang, dat van ouderen over te slaan. Zo wordt het winkelcentrum, welke overigens al goed bereikbaar is via halte strand, belangrijker gevonden dan de ouderen of worden de mogelijkheden om een beriep te doen op de belbus verruimd? Vergeten wordt ook dat mensen van b.v. de Parledam ook nog eens een behoorlijk hoogte verschil moeten overbruggen. Zo werden meer voor- en nadelen ter sprake gebracht welke de wethouder toch wel ter harte nam. Hoewel het hele traject in principe is afgelegd en de Raad vorig jaar zijn fiat heeft gegeven,  zegt de hr. Nagtegaal toch toe aan de bel te trekken bij de Provincie, beloven dat alsnog aan de wensen van de bezwaarmakers kan worden tegemoet gekomen kan hij niet maar zich inzetten zal hij zich wel. Wat wel zeker is, is dat de huidige plaats voor de Zwanenburg zal verdwijnen in die zin klopt de kop in het Leidsch Dagblad wel maar een verschuiving van de geplande halte het Centrum meer oostelijke richting en dus dichter bij het Dienstencentrum en nog meer belangrijker Parledam zal de wethouder onderzoeken en bij de Provincie ter sprake brengen. Een belangrijk punt voor de wethouder is ook de veiligheid in de tramstraat, ondanks een 30 km zone wordt er veel te hard gereden een verplaatsing van de halte levert mogelijk een remmend effect op, ook dit is een belangrijk punt voor de belanghebbende.

Het is natuurlijk waar het allemaal om begonnen is, de bushalte, maar het andere belangrijke punt, de belbus, is er natuurlijk niet minder om. Ook dit is een heikel punt waar ook het College met werd overvallen de wethouder, mevr. Starkenburg zegt dat er ontzettend hard gewerkt wordt om ook hier tot een goede oplossing te komen. Het moet ook betaalbaar blijven, de geluiden die nu naar buiten komen dat mensen te laat op een afspraak komen omdat de taxi te laat is en meer van dit soort verhalen zijn bekend en moeten worden meegenomen. Het is geen eenvoudige taak om en de kosten en de voorziening als geheel tot een gedegen oplossing te komen, de wethouder hoopt over ca een maand meer naar buiten te kunnen brengen ze zal de belanghebbende zo snel mogelijk informeren.

Het was een verhelderend gesprek waar vertrouwen uit spreekt ondanks dat er geen harde toezeggingen konden worden gedaan.

Wordt vervolgt. 

 

Nieuws & evenementen overzicht