TOT HET UITERSTE

Het zit hoog, het zit diep, het is erg gevoelig, ligt zwaar op de maag en het is nog lang niet over de hele kwestie van de bushalte.

Dat het hoog zit blijkt wel uit het feit dat er een 100% score is wat betreft de handtekeningen van de omwonenden. Het komt niet veel voor dat een protest actie zo’n score oplevert, altijd zijn er wel enkele tegenstemmers te vinden maar niet nu. Het is een unieke eensgezindheid die hier ten toon wordt gespreid.

Dat het diep zit blijkt wel dat nu al 14 dagen lang positieve reacties op de bezwaren om de bushalte te verwijderen blijven binnenkomen.

Dat het gevoelig ligt blijkt wel uit de vele gevarieerde reacties op dit voornemen van Provincie en Gemeente.

Dat het zwaar op de maag ligt blijkt wel uit het feit dat de acties niet automatisch overgaan zoals men veel ziet, dat de bezwaarmakers het zat worden of moedeloos ermee stoppen en het ziet er dan ook naar uit dat niet met actievoeren gestopt wordt dan dat er een positief resultaat uitkomt.

Positief tot nu toe is in elk geval te noemen de aandacht die deze zwarte vlek in de besluitvorming over het OV tot nu toe krijgt. De aandacht van de twee coalitiepartijen CDA en SGP en van oppositiepartij KiesKatwijk, het is tekenend dat zij wel hun belofte aan 45% van de Katwijkers nakomen om er te staan voor de ouderen in onze samenleving. De aandacht van de andere ouderen bonden en met name van die andere grote ouderen bond in Katwijk de PCOB Rijnsburg-Valkenburg, ook zij laten zien dat hun betrokkenheid bij de politiek tijdens de verkiezingen in 2018 oprecht waren. De media zoals het Leidsch Dagblad, Katwijks Nieuwsblad en RTV Katwijk ook zonder hun steun waren we niet zover gekomen als we nu zijn met een toezegging van wethouder Rien Nagtegaal om zich in te zetten om te zien wat er nog mogelijk is, we hopen dat we een beroep op ze kunnen blijven doen totdat er een echt positief resultaat is bereikt. Want laten we wel zijn we hebben nog steeds niets. Positief is ook dat zoveel ouderen, en met hun vele jongeren die het een belachelijk idee vinden, achter de bezwaarmakers staan.

Afgelopen zaterdag verscheen er weer een groot artikel in het Leidsch Dagblad, zie foto hiernaast, en zaterdagmorgen vond er een interview op RTV Katwijk plaats in het radioprogramma rtv-magazine waarin de voorzitter van de AOBK, dhr. Leen van der Plas, en bestuurslid Nico van Beelen aanwezig waren. Het interview werd voorafgegaan door een interview van de wethouder, dhr. Nagtegaal, over de veiligheid op het wegennet in Katwijk. De heer Nagtegaal gaf tussen deze twee items aan dat hij inmiddels contact heeft gehad met de provincie over de problematiek van de bushalte. Ook dat is natuurlijk een positief punt, het verdwijnt niet in e.o.a. lade maar er wordt daadwerkelijk direct actie ondernomen.

We geven niet op maar gaan door, het interview alsnog beluisteren dat kan. Klik op de link onder het logo van RTV Katwijk ga naar de balk van zaterdag 13 april 2019 – 10:00 uur, het interview vond plaats in het laatste kwart van het eerste uur door op ca 3/4 van de balk te klikken komt u bij genoemd interview.

Reactie op dit artikel kan alleen door leden van de AOBK gegeven worden door in te loggen en onder de pagina uw reactie te geven.

Nieuws & evenementen overzicht