We laten ons niet wegzetten

De AOBK is aangesloten bij de FASv en via deze weg bij de NVOG en de FBO om ons zo sterk, middels een kleine organisatie, te maken en toch onze stem te laten horen. Nu weten we allemaal dat politici sterk zijn in bagataliseren en mensen of groepen opzij zetten om ze zo buiten spel te zetten. Dit dreigt nu ook weer te gebeuren met de meer dan 5 miljoen senioren in Nederland maar we zijn het zat en vragen u ook uw (afgezakte) schouders er onder te zetten want ondanks dat ze misschien afgezakt mogen zijn met zijn allen zijn we wel sterk en onderteken daarom de petitie we hebben recht om er over mee te praten en laten ons niet meer opzij zetten. Klik op onderstaande link en laat uw stem horen. ECHT DOEN.

https://petities.nl/petitions/niet-korten-wel-indexeren-geen-pensioenakkoord-zonder-gepensioneerden?locale=nl

 Aan de besturen van de lidverenigingen van KNVG en NVOG

Geacht bestuur,

24 april 2019 P.C./MVE/2019.925

Zoals u weet zijn wij, KNVG en NVOG, al tijden met diverse instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan. Tot nu toe zonder succes. De minister nodigt ons wel regelmatig uit aan zijn tafel, maar dit betekent nog geen rechtstreekse betrokkenheid bij de onderhandelingen en dus niet de gewenste invloed.

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het uitsluitend gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3 miljoen gepensioneerden. We worden daarbij onvoldoende vertegenwoordigd met als gevolg dat ons vertrouwen in de onderhandelaars weg is.

Daarom zijn wij de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Hierin vragen we de commissieleden dringend om er samen met de minister van SZW zorg voor te dragen dat wij wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit pensioenproces.

Om echt druk op deze Kamerleden te kunnen uitoefenen is het nodig dat deze petitie massaal wordt getekend door gepensioneerden, maar ook werkenden mogen tekenen. We zijn met 3,3 miljoen gepensioneerden, waarvan 300.000 lid van onze verenigingen. Van al die gepensioneerden moeten er toch wel een paar honderdduizend kunnen tekenen!

Dus vragen wij u om zoveel mogelijk middelen in te zetten om uw leden plus familieleden en vrienden daar om heen de petitie te laten tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl. Dit kan vanaf nu tot en met 27 mei. Zelf zorgen wij vanaf 29 april tot en met 12 mei voor radiospotjes op NPO1, NPO4 en NPO5. Daarnaast zullen we via Twitter, Facebook en LinkedIn ook voor aandacht zorgen.

Met hartelijke groet,

Joep Schouten Jaap van der Spek Voorzitter KNVG Voorzitter NVOG

___________________________________________________________________________

   KNVG

Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo 077-3541050 secretariaat@knvg.nl

NVOG

Postbus 2069, 3500 GB Utrecht 030-284 60 80 nvog@gepensioneerden.nl

  

Nieuws & evenementen overzicht