De FASv

Nieuwsbrief 2 2019

Zoals bij een ieder bekend maakt de AOBK deel uit van de FASv, Federatie Algemene Seniorenverenigingen, deze federatie is in 2016 opgericht en bestaat momenteel uit 82 verenigingen met tussen de 17-18.000 leden. De AOBK heeft in 2017 het besluit genomen om zich aan te sluiten bij deze jonge federatie om zo hun steentje te kunnen bijdrage in de belangen van de senioren in Nederland. Soms kwam er kritiek dat de FASv zich zo weinig laat horen en zien, kritiek die niet helemaal terecht is gezien het feit dat alles door vrijwilligers gebeurd, (Over de vrijwilligers hier later meer) maar dat men ook moet beseffen dat alles nog opgebouwd moet worden en deze vrijwilligers daar ook de tijd voor moeten krijgen. Er wordt door sommige mensen ook verwezen naar de publicaties van die andere organisatie, inderdaad die waaruit de leden van de AOBK zijn gestapt de ANBO. Maar daar moet via  het lidmaatschap van hun leden flink voor betaald worden, ook presteert deze organisatie nog steeds om met liegen en bedriegen de mensen te binden enfin we hebben zelf ondervonden welke cultuur er heerst in deze organisatie. In hun mooie publicatie stond laatst ook weer dat zij ervoor hadden gezorgd dat de wachttijden bij het verlengen van de rijbewijzen van 75+ door hun inzet is verkort. Niets is minder waar, deze organisatie stroomt mee door de inzet van de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Bij de NVOG is ook de FASv aangesloten en hierbij dus ook de AOBK.

WAT IS NVOG?

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, opgericht in 1986, is de overkoepelende belangenvereniging van 41 organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 82 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Samen met haar zusterorganisaties en ander ouderenbelangenverenigingen behartigt NVOG de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

NVOG heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De drie hoofdthema’s waarop NVOG zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht en AOW. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. NVOG is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

NVOG is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies.

Bij NVOG is aangesloten de FASv, de Federatie van Algemene Seniorenvereningen. Deze bond van 82 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigen behartigt de belangen van ruim 17.000 senioren. Bovendien werkt de NVOG intensief samen met de KNVG en met de landelijke ouderenorganisaties KBO-PCOB en NOOM.

Momenteel zijn er al vergevorderden fusiegesprekken gaande tussen de FASv en de KBO-PCOB om te komen tot een grote organisatie met rond de 300.000 leden. Zo gaat de stem van het volk niet verloren en werken we mee de belangen van alle senioren te verdedigen. De weg naar boven is minder ver als dat men denkt, geregeld organiseert de FASv bijeenkomsten waar ook de AOBK zijn stem kan laten gelden en waar geluisterd wordt naar de stem uit het veld.

Momenteel is de FASv druk bezig deskundige te mobiliseren er wordt gewerkt aan een inventarisatie van vrijwilligers met een specifieke kennis achtergrond. Er worden, ondanks de in volle gang zijnde fusie besprekingen, nieuwe onderdelen in gang gezet zo worden er werkgroepen gevormd om de kennis die onder de leden aanwezig is te gebruiken en te bundelen, de FASv-Deskundigebank.

Ook u kunt zich aanmelden, met een dubbel klik op de afbeelding van de FASv hiernaast opent u, via one drive, de nieuwsbrief nr. 2 2019 van de FASv waar meer staat vermeldt over dit onderwerp.

 

Nieuws & evenementen overzicht