Een gezellige opening, een goeie opmaat.

De eerste klap is een daalder waard, het Huis van de Buurt is bedoeld voor de ouderen en die kennen dit spreekwoord wel. Als de sfeer van de opening de opmaat is voor het gebruik van de huiskamer dan beloofd het wat te worden, precies waar deze voor is bedoeld. Het was al vroeg gezellig druk in de grote zaal, de mensen waren duidelijk nieuwsgierig wat het geworden was maar dat niet alleen Maria van der Plas en haar team hadden duidelijk alles goed voorbereid evenals Jan Zuijderduijn en zijn team van vrijwilligers.

Ze hadden zelf  een mooi lied gemaakt welke voorafgaande aan de officiële opening met z’n allen flink op geoefend werd, de gebakjes waren voorzien van een afbeelding zoals deze op de uitnodigingen was afgebeeld. Haast zonde om op te eten maar ondanks hun mooiheid verdwenen ze grif in de mondjes. Het was goed dat de sfeer er al goed inzat want naast dat de speciale gasten om 16:00 uur waren gearriveerd liet de wethouder, achteraf wethouders, nog lang op zich wachten. Ze waren door omstandigheden verlaat maar wethouder Corien van Starkenburg maakte het goed met haar mooie openingswoorden, ook vroeg ze zich af of zulke mooie ruimten in het Dienstencentrum ook niet voor jongeren zou kunnen worden gebruikt. Hoewel Maria zei “stuur ze maar” lijkt dit toch niet gemeend, het Dienstencentrum gaat echt vol raken. Zo bleef het nog lang gezellig en werden de liederen nogmaals ingezet. Op de uitnodiging stond aangegeven dat de opening van het Huis van de Buurt tot 18:00 uur zou duren dat was maar goed ook wat anders waren de genodigden nu nog aanwezig. Zoals het gaat bij zulke bijeenkomsten werden nieuwe contacten gelegd en afspraken gemaakt de hapjes gingen er goed in de beheerders en vrijwilligers van de AOBK hebben hun beste beentje voorgezet zodat het niemand ook maar aan iets zou ontbreken, ook zij zijn hier prima in geslaagd. De herindeling van het Dienstencentrum is zo perfect uitgepakt nog enkele dingen moeten gebeuren wil het gebouw up to date zijn voor de toekomst, de belangrijkste hiervan zijn de energie voorzieningen, nu verdwijnt nog veel kostbaar gemeentelijk gas de lucht in, en ontbreekt nog een goede voorziening om de scootmobielen en rollators te bergen. Daarom was het ook geweldig dat wethouder van Helden aanwezig was, hij moet zich toch nog wel deze noodzakelijke wensen van de gebruikers herinneren. 

Het lied van de Buurt.

In Katwijk staat een huis                                                                                                            Dat huis heet Zwanenburg                                                                                                                Het is het huis van de buurt alhier                                                                                                            We hebben er samen veel plezier                                                                                                               In Katwijk staat een huis                                                                                                             Dat huis heet Zwanenburg

Wat is hier dan te doen                                                                                                                      En kost dat ook veel poen                                                                                                             En staat er lekker koffie klaar                                                                                                                  Voor een praatje gezellig met mekaar                                                                                                        Samen eten er dan na                                                                                                          Voor ik na activiteiten ga

Biljarten verven  gym                                                                                                  computeren wordt je slim                                                                                                                Zingen haken is geen punt                                                                                                            Zolang  je de kaarters ruimte gunt                                                                                                        Bingo dat is er ook                                                                                                                          Anders raken we van de kook

Welke mensen werken hier                                                                                                            Zijn ze van Welzijnskwartier                                                                                                             Of zijn van de Rabo misschien                                                                                                                      U heeft de AOBK vast gezien                                                                                                        De gemeente huist hier graag                                                                                                                 Vandalisme is hier laag

Er is hier veiligheid                                                                                                                 U kunt u vragen kwijt                                                                                                                       Over wonen zorg en wat meer                                                                                                                     Of als mantelzorger in de weer                                                                                                   Vrijwilligers draaien de boel                                                                                                                      Geven dit huis een leuke smoel.

 

 

Nieuws & evenementen overzicht