Crea +

Er zijn in de Zwanenburg twee actieve creatieve clubs aan de gang, 1 club komt elke week bij elkaar en de Crea + groep voeren hun hobby uit op de eerste donderdag van de maand.

De crea groep welke elke donderdagmorgen bij elkaar komt is ontstaan uit een groepje enthousiaste dames u vind hierover meer bij de agenda over de Crea-ochtend.

De groep welke op de eerste donderdag van de maand bij elkaar komt is een groep, de Crea+ genoemd welke al veel langer bestaat. Het is een groep welke ontstaan is bij het Reuma-fonds en werd gezien als therapeutisch onder leiding van mevr. Aanhane. Nadat de hier bovengenoemde club met een paar dames was begonnen kwam voor de al bestaande Crea+ groep het bericht dat het Reuma fonds stopte met de ondersteuning van deze creatieve groep een link was gauw gelegd waarom niet samen verder, echter de praktijk werkt anders. Bij de jonge crea groep is, buiten het handwerken om, kleppen een belangrijke drijfveer en dit strookt niet met de groep van het voormalige reuma fonds van mevr. Aanhane welke als groep aan de gang zijn en ook de nodige toelichting en uitleg krijgen. De dames van de handwerkgroep de mond snoeren lukt ook niet dus is het logische besluit genomen onafhankelijk van elkaar door te gaan, deze groep dus met de naam Crea+

Elke eerste donderdag van de maand van 10:00-12:00 uur is deze grote, eveneens gezellige, club te vinden in de Zwanenburg.

Welzijnskwartier overzicht