Nieuw seizoen 2019-2020

Een verrassend begin van een nieuw seizoen 2019-2020

  • Gezamenlijke opening van het nieuwe seizoen.
  • Een Mannen kookclub in de Zwanenburg
  • Op bezoek bij de Vegro
  • Open huis en burendag

OPENING

De opening van het nieuwe seizoen 2019-2020 is al een verrassing op zich, wie had nu kunnen bedenken dat dit niet in de Zwanenburg zelf zou plaats vinden maar op een boot. Wie had kunnen bedenken dat de opening zou plaats vinden in een onderlinge samenwerking met de Algemene Ouderen Bond Katwijk, de Invalide Ontspannings Vereniging en het Welzijnskwartier. Wie had kunnen bedenken dat de opening van het nieuwe seizoen geen onderonsje zou zijn van alleen maar leden van de AOBK. En toch gebeurt het allemaal, het is het nieuwe denken “Samen kunnen we meer bereiken” en dit is nu precies waardoor deze afwijkende opening is ontstaan hoewel dit niet wil zeggen dat dit de nieuwe toekomst is van de drie grote organisaties in de Zwanenburg. De drie organisaties hebben wel hetzelfde doel voor ogen, dienstbaar zijn voor de senioren in heel Katwijk, richt de IOV zich meer op ontspanning doet de AOBK dit ook, alleen met een meer dienende en adviserende en informatieve rol, het WZK is geen vereniging waar men lid van kan worden maar zet zich in op een nog veel groter gebied zij het dat het wijkteam in de Zwanenburg zich meer op de senioren in de wijk Katwijk aan zee richt. Er is een geregeld overleg tussen deze drie grote gebruikers ook blijkt dat ondanks er in Katwijk een grote familiaire band is er toch nog veel mensen buiten deze familieband niets om zich heen hebben. De jeugd van nu is anders dan de jeugd van vroeger, de kinderen komen niet meer elke dag of elke zondag langs waardoor vereenzaming op de loer licht wat ook blijkt uit onderzoek cijfers. Ook blijkt dat bezoekers van de ene organisatie totaal geen weet hebben wat die andere organisatie in de Zwanenburg doet, tijdens het overleg werd dan ook snel duidelijk dat een gezamenlijke opening het meest voor de hand liggend is wat overigens niet wil zeggen dat dit een logische stap richting toekomst is. Maar duidelijk was voor een ieder dat ook buurtgenoten betrokken en ingelicht moeten worden welke faciliteiten er in de Zwanenburg zijn en welke activiteiten er hier plaats vinden.

Mannen kookclub         

In navolging op het succes van de kookclub in buurtgebouw de Schelp in de wijk Hoornes werd door het WZK plan opgevat ook in de Zwanenburg een kookclub voor mannen samen te stellen, het wordt een kleine kookclub van max. 8 man. Een kleine groep is noodzakelijk voor het overzicht maar ook voor de onderlinge verbondenheid die hierdoor ontstaat ook zijn de benodigde materialen niet beschikbaar voor een grotere groep maar de faciliteiten zijn op en top. Kijk onder de kolom activiteiten op de website van de AOBK - Welzijnskwartier voor meer informatie.

Vegro

Tijdens een eerdere informatie ochtend met de Vegro werd het al duidelijk, de Vegro heeft zoveel hulpmiddelen in huis dat het teveel wordt om alles naar de Zwanenburg te brengen. Het is goed dat mensen op de hoogte zijn van welke hulpmiddelen er allemaal ten dienste staan van een handicap die de mens bij het ouder worden overvalt. Het zijn er vele en elke situatie kan anders zijn en toch moeten de meeste senioren er aan geloven. Het besef bij de mensen groeit ook dat men langer thuis moet blijven wonen en daarom is het alleen maar goed om te weten welke hulpmiddelen er zijn en hoe er mee om te gaan. Waar kan dit beter dan in de Thuiswinkel van de Vegro aan de ambachtsweg in Katwijk.  10 september van 10:00-15:00 uur. Kijk op de website voor meer info. 

Open Huis en Burendag

Evenals vorige jaren vindt er in september een open huis en burendag plaats in de Zwanenburg, het staat deze keer in het teken van de bestrijding van de eenzaamheid. De mens is er niet op gemaakt om alleen te zijn, in veel landen is er een wet die verbiedt dat je maar 1 paard mag houden omdat het niet goed voor deze dieren is alleen te zijn. Voor mensen geldt zo’n wet niet terwijl het ook voor een mens niet goed is maar u kunt helpen dat mensen dit overkomt en zoveel hoeft u er niet eens voor te doen u hoeft alleen maar uw familie, vrienden, kennissen of buurtgenoten mee te nemen naar de burendag in de Zwanenburg, tezamen met alle betrokkenen in het Dienstencentrum wordt getoond en uit de doeken gedaan wat er allemaal mogelijk is in de Zwanenburg met beeld en materiaal en de aanwezigheid van de betrokkenen zijn al veel mensen over de streep getrokken. Zaterdag 28 september van 10:00-12:00 uur de koffie staat klaar. Hou de website in de gaten. www.aobk.nl

Nieuws & evenementen Overzicht