De competities van Klaverjassen en Jokeren zijn begonnen.

Elke week worden de uitslagen  van de laatst gespeelde ronde hier op de website weergegeven

De kaartcommissie heeft gemeend de spelregels van zowel van de klaverjas-competitie als de joker-competitie enigszins aan te passen om zo een eerlijker verdeling te krijgen voor de spelers.

De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden in de totaaltelling 

 

Klaverjassen

De belangrijkste wijziging bij het klaverjassen vindt plaats in de totaal telling van al de gespeelde competitie ronden. Bij de eindtelling komen vijf partijen te vervallen, 5 partijen met de laagste score worden niet meegeteld. Zo worden mensen die b.v., door ziekte een keer niet mee kunnen spelen, nog een keer extra gestraft.

Jokeren

Ook bij het jokeren zal deze regel gelden zij het dan dat hier de vijf ronden met de hoogste score niet worden meegerekend, bij afwezigheid worden 600 punten opgevoerd tenzij een speler buiten zijn/haar schuld niet mee kan spelen dan worden 450 punten op de totaaltelling meegenomen, dit ter beoordeling van de kaartcommissie.

 

 

 

Klaverjassen en Jokeren Overzicht