De Bushalte mag blijven.

Onderstaand artikel met foto is overgenomen uit het Leidsch Dagblad van vrijdag 18 oktober 2019.

 

Het bestuur van de AOBK, het IOV, Wijkwerk en Teamso van het WZK, de bewonerscommissie, de PCOB Rijnsburg Valkenburg, het Katwijks Nieuwsblad en natuurlijk ook het Leidsch Dagblad en al die stille werkers die op de achtergrond hebben meegewerkt om hun stem te laten horen, willen zij heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

Ook zonder de politiek zoals het CDA en de SGP, en Kies Katwijk, de heer Nieuwenhuizen, oud gemeentesecretaris, was dit niet mogelijk geweest en in het bijzonder Irene van der Plas van het CDA die buiten de vragen aan het College om ook persoonlijke adviezen heeft gegeven m.b.t. De politiek en hoe te handelen.

Natuurlijk willen we de wethouder dhr. Rien Nagtegaal en zijn collega’s bedanken voor zijn inzet en werk wat hij hieraan heeft gehad, het idee dat zijn voorganger dhr. v.d. Bent alles al goed had geregeld bleek een misvatting. Dhr. Nagtegaal heeft het alles toch durven aan te pakken. Ondanks de in het begin minder vleiende opmerkingen, de les die hieruit geleerd mag worden, ga eerst praten met de direct betrokkene alvorens een conclusie te trekken. Beste heer Nagtegaalheel hartelijk bedankt.


Rollatorrevolutie geslaagd: bushalte blijft

Hielke Biemond

 

KATWIJK De overwinning tekende zich al af, maar is nu definitief voor de Katwijkse ouderen die zich fel hebben verzet tegen het verdwijnen van bushalte Tramstraat.

 

Het gemeentebestuur heeft in samenspraak met de provincie en busmaatschappij Arriva besloten dat die toch onderdeel gaat uitmaken van R-net, de nieuwe snelle busverbinding tussen Katwijk en Leiden.

 

 

 

 

Dat gaat ten koste van Nieuw Brittenburg aan de Boulevard. Die halte wordt bij nader inzien toch niet opgewaardeerd, maar blijft een stopplaats voor reguliere buslijnen.

 

,,Dit is een prachtig resultaat’’, zegt voorzitter Leen van der Plas van de Algemene Ouderenbond Katwijk. ,,Dat hebben we met elkaar toch mooi voor elkaar gekregen. We hebben altijd gezegd: wij zijn geen bingo- of kaartclubje. Nee, we zijn er voor de oudere Katwijkers, en willen voor hen de faciliteiten behouden die er zijn.’’

 


Zijn organisatie, die 560 leden heeft, verzette zich dan ook fel tegen het verdwijnen van bushalte Tramstraat. Veel ouderen maken daar gebruik van omdat zij in de appartementen daaromheen wonen of gebruikmaken van dienstencentrum De Zwanenburg, er pal tegenover. De ouderenbond zamelde veel handtekeningen in, op papier, en dreigde met een knipoog om met rollators de weg te blokkeren.


Ondertussen was het Van der Plas bittere ernst: gebruikers van bushalte Tramstraat zouden in de oorspronkelijke plannen driehonderd meter verderop de bus moeten pakken, in een omhoog lopende straat. ,,Dan had je halverwege een EHBO-post kunnen neerzetten.’’

 

Toen de fracties van coalitiepartijen CDA en SGP zich aan de kaart van de ouderenbond schaarden, kregen zij aanvankelijk van het gemeentebestuur te horen dat er niets mogelijk is. De route voor R-net, dat eind volgend jaar van start gaat, stond al vast en kon niet worden veranderd.

 

Gaandeweg volgde een ommezwaai van het gemeentebestuur, en gingen de provincie en Arriva daarin mee. ,,De wijziging om de halte Tramstraat te behouden kon goed verwerkt worden binnen het concept van R-net’’, verklaart provinciebestuurder Floor Vermeulen. ,,We doen hiermee recht aan zoveel mogelijk belangen langs de route, waaronder dat van de ouderen, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit van R-net.’’

 

Wethouder Rien Nagtegaal: ,,Voor ouderen en minder-validen is goed openbaar vervoer essentieel. Het levert een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en daarmee aan de zelfstandigheid van deze groep. De loopafstand naar de bushalte speelt bij deze groep een zwaardere rol dan wanneer je nog vitaler bent.’’

 

Leen van der Plas: ,,De oudere mensen in de Tramstraat zijn ons heel dankbaar dat zij een bushalte voor de deur houden. Dat is ook goed tegen de eenzaamheid.’’

Nieuws & evenementen overzicht