Vrijwilligers-ochtend

Dinsdag 17 december van 09:30-12:00 uur is het weer tijd voor het samenkomen van al de vrijwilligers van de AOBK tezamen met de vrijwilligers van het Welzijnskwartier in de Zwanenburg. Het wordt steeds drukker in het Huis van de Buurt veel activiteiten overlappen elkaar en veel activiteiten worden in samenwerking tussen het WZK en de AOBK uitgevoerd. Ook niet onbelangrijk we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen als het om de activiteiten gaat ontspanning voor de senioren in Katwijk. We gaan er met z’n allen weer een gezellige ochtend van maken met het versterken van de onderlinge contacten. Zonder onze vrijwilligers zijn we nergens.

Bijzondere activiteiten overzicht