Bedankt mensen.

 

Met zijn allen hebben we iets moois bereikt en aangetoond dat beleidmakers ook kunnen luisteren. Vooraf waren we zelf sceptisch of het zou lukken, er was een duidelijk nee de wijkraad werd te kennen gegeven dat het besluit vast stond. De gemeenteraad was akkoord, de Provincie was akkoord en Arriva was akkoord, het R-net voor Katwijk was vastgesteld en zou niet meer gewijzigd kunnen worden. Op donderdagmiddag bereikte dit bericht het bestuur van de AOBK en vrijdagmiddag tijdens de bingo werden de eerste handtekeningen gezet en na zoveel handtekeningen was er ook geen weg meer terug.

Het vroeg om verdere acties de leden hadden gesproken en met behulp van anderen zoals wijkbewoners, PCOB Rijnsburg-Valkenburg, oud-ambtenaren, het Welzijnskwartier, Politieke partijen zoals het CDA de SGP en KieSKatwijk gingen zich ermee bemoeien de druk  werd zo op het College opgevoerd.
Het noopte wethouder Rien Nagtegaal de toezegging te doen te zullen kijken wat er nog mogelijk zou zijn, al had ook hij er een hard hoofd in dat het nog zou lukken. Eén ding was wel zeker de halte bij de Zwanenburg zou niet blijven, mogelijk dat de halte bij het noordeinde iets meer richting de Zwanenburg verplaatst kon worden maar op meer moest niet gerekend worden. Er heeft al genoeg in de plaatselijke weekbladen en het Leidsch Dagblad
  gestaan maar het resultaat is fantastisch de halte Zwanenburg blijft behouden en wordt zelfs opgewaardeerd tot volwaardige R-net Halte. Het besef zou er pas echt zijn op het moment dat deze halte verdwenen zou zijn, het is een grote opluchting voor alle belanghebbende. De druk op de gemeente om sneller toestemming te geven gebruik te maken van belbus of regiotaxi zou zeker zijn toegenomen. We kunnen het nu achter ons laten velen zijn tijdens de Open Burendag al bedankt toen we gezamenlijk hebben terug gekeken naar ons protest, zij die hierbij niet aanwezig konden zijn alsnog  heel hartelijk  bedankt. Voor de senioren in Katwijk moet het toch een ruggesteun zijn dat door samenwerking veel bereikt kan worden, u ziet doordat velen lid zijn van de AOBK er meer bereikt kan worden, velen kleintjes maken een grote.

We vragen u uw kennissen, vrienden, familie en bekenden te stimuleren lid te worden van onze Algemene Ouderen Bond Katwijk. Er is nog veel te doen voor onze ouderen, denk aan uw pensioen, door lid te worden maakt u deel uit van de NVOG, deze landelijke organisatie behartigd uw belangen en hoe meer mensen zich aansluiten hoe sterker we staan. Ook op gemeentelijk niveau is er nog veel te doen en zeker op verenigingsniveau, te denken valt aan het energiezuiniger maken van het Dienstencentrum, voorzieningen voor de scootmobielen en rollators, het afmaken van de huiskamer zoals de voorzieningen water en afvoer, zo zijn er nog veel meer. Het wordt steeds drukker in het Huis van de Buurt wat de nodige aanpassingen vergt, we vragen er begrip voor.Veel dank zijn we ook verschuldigd aan de vele vrijwilligers die zich inzetten voor hun medemensen, zonder hun lukt het allemaal niet, op 17 december hopen we met zijn allen elkaar te mogen ontmoeten op de vrijwilligers-ochtend, noteer deze datum vast in uw agenda.

Uw voorzitter, Leen van der Plas

Welkom op de website van de Algemene Ouderen Bond Katwijk overzicht