Wethouder J. Knape op werkbezoek

Vrijdag 1 november waren wethouder Jacco Knape en ambtenaar Jaco van der Bent, van de afd. samenleving, uitgenodigd door de AOBK en het WZK afd. wijkwerk in het Huis van de Buurt. Dit was niet voor niets, beide heren waren betrokken bij de expositie van Schilderclub Zwanenburg in mei 2017, nu ging het weer om een expositie, eigenlijk om twee. De expositie in de hal van het gemeentehuis werd een geweldig succes waar veel schilders met genoegen naar terug keken. Beide heren waren nu gevraagd de expositie van de schilderclub in de Zwanenburg in het Huis van de Buurt te komen bezoeken, helaas ging dit niet helemaal goed want de aangekondigde foto-expositie over eenzaamheid kwam eerder dan gedacht waardoor al veel schilderijen moesten wijken. Het is tegelijkertijd een mooi excuus om bij een volgende gelegenheid de heren nogmaals uit te nodigen en wie weet komen we nogmaals in aanmerking op zo’n geweldige locatie. Vanaf die mooie locatie, nog geen maand geleden geopend door wethouder Corien van Starkenburg, kwam de reizende expositie over eenzaamheid nu dus naar de Zwanenburg waar deze ook een kleine maand blijft om weer door te trekken naar basisschool de Krulder. De mensen moeten deze aangrijpende expositie zeker komen bekijken, het raakt je. Iedereen is zelf wel eens eenzaam of kent wel iemand uit zijn omgeving. Soms is het schrijnend te zien  hoe mensen lijden het gaat door alle generaties heen, er ligt ook een gastenboek bij waar mensen hun gedachte kwijt kunnen. Het is dan misschien geen vrolijk onderwerp maar het hoort wel bij ons en kan op deze wijze ons ondersteunen dat ook ten tijde van eenzaamheid we hierin niet alleen staan. Kom en Bekijk het is een mooie maar aangrijpende expositie..

Maar er was nog veel meer, het werd een echt werkbezoek waar veel besproken en wederzijds toegelicht werd. Duidelijk werd dat er nog wat staat te gebeuren op het gebied van duurzaamheid, het Dienstencentrum werd in 1983 door mevr, Bos Beernink geopend. Het was op dat moment natuurlijk al stuk beter op het gebied van duurzaam bouwen dan in de jaren 70 maar toch blijft het ver achter aan de eisen welke we nu aan duurzaamheid van bouwwerken stellen. De wethouder zei dan ook dat hij met wethouder Adger van Helden, met o.a. het pakket vastgoed in zijn portefeuille, de afspraak heeft gemaakt om dit soort gebouwen aan te pakken. Gebruikers zullen tijdig worden ingelicht.

Ontzettend veel punten passeerden de revue de heer Knape nam er echt de tijd voor, zo kreeg Maria van der Plas de tijd haar zorgen uit te spreken over de bezuinigingen voor het WZK welke voor de deur staan, met praktijk voorbeelden werd haar betoog ondersteund. Ook de foto-expositie in ontwikkeling, n.l. de buurt rond de Zwanenburg van vroeger en nu kreeg de aandacht. Aandacht was er voor de onderlinge contacten zoals het contact met andere ouderen bonden, de onderlinge contacten met de diverse gebruikers van het Huis van de Buurt etc. De gebruikers pakten ook de gelegenheid aan om de wensen welke er nog steeds leven onder de aandacht te brengen. De MAG kwam uiteraard ter sprake, het beleid rond de winkeliers langs het Pr. Hendrikkade en het badcentrum en niet te vergeten natuurlijk het behoud van de bushalte nabij de Zwanenburg. Het werd een bijzonder aangename middag, bij de rondgang werden de mobiele keukens bekeken en was het gelukkig even een pauze in de competitiewedstrijd tussen de biljarters van BV Zwanenburg waardoor het ongestraft mogelijk was de biljartzaal te betreden en te bekijken. Het werd een nuttige samenkomst met veel respect naar elkaar.

Nieuws & evenementen overzicht