Senioren in de problemen.

Vandaag, woensdag 6 november, verscheen er weer een artikel in het Leidsch Dagblad over de nood die bij veel pensionarissen erg hoog is. Het gaat over de pensioenen welke de senioren zelf hebben opgebouwd maar waar nu anderen over beslissen, het gaat om rekenmethodes waar we steeds maar weer om de oren worden geslagen. Het wordt zo ingewikkeld gemaakt en gehouden dat de gewone man er niets meer van begrijpt of het nu over de pensioenen gaat, huishouding, zorg, rijbewijzen of stikstof. Het belangrijkste is dat de beleidsbepalers het ingewikkeld houden, het is net als vroeger in de ambtenarij een nieuw collegaatje die een halve dag op een brief had zitten zweten kreeg als antwoordt van zijn chef “Veel te eenvoudig, ga er nog maar eens over denken” hij kreeg een paar moeilijke termen voorgeschoteld en ging weer een dagje aan de slag.

Laten wij het in eenvoudige maar begrijpelijke woorden houden zodat het voor iedereen begrijpelijk is. In elk geval wil de AOBK er voor iedereen zijn, lid of geen lid. Heeft u vragen of wil u zelfs iets kwijt, bel of mail de AOBK of stuur uw berichtje in.

Hier onder het bericht van de de PCOB-KBO, ook zij maken deel uit van de NVOG waar ook de AOBK toe behoord.

’Senioren in de problemen’

Ouderenbond waarschuwt voor gevolgen van pensioenkortingen

 

Martin Visser

 

NIEUWEGEIN Het water staat veel gepensioneerden aan de lippen, stelt directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, de grootste ouderenbond van Nederland. Ze eist dat de minister alle pensioenkortingen van tafel haalt. „Het is genoeg zo.”

Tientallen mailtjes en telefoontjes per dag krijgt seniorenorganisatie KBO-PCOB. Iedere dag weer. De pensioenproblemen leven enorm, zegt Manon Vanderkaa, directeur van de bond met een kwart miljoen leden. Volgens haar wordt de financiële situatie van senioren steeds schrijnender. Jarenlang zijn de pensioenen niet meer gestegen met de prijzen en nu dreigen ook nog kortingen.

Hoe reageert uw achterban?

„Onze petitie met omroep Max en 50Plus is al bijna 50.000 keer getekend, dus dat wil wat zeggen. Daarnaast worden we bestookt over dit onderwerp. Dit leeft enorm.”

En de pensioenproblemen spelen al een hele tijd.

„Al jaren. Aanvankelijk ging het de senioren vooral om een rechtvaardigheidsgevoel. Ze hebben al heel lang niet gelijk gedeeld in de koopkrachtontwikkeling. Dat tast het rechtvaardigheidsgevoel aan van mensen die heel hard hebben bijgedragen aan de opbouw van de samenleving.

Daar komt een keiharde achteruitgang van de koopkracht bij. Mensen die jaren geleden met pensioen gingen, dachten het er wel mee te kunnen redden. Maar zij ervaren nu dat ze het helemaal niet redden. Hun inkomen is stil blijven staan, maar de huur gaat wel omhoog, de zorgkosten ook.

Daardoor kunnen mensen zich allerlei dingen niet meer veroorloven. Dat gaat om eenvoudige dingen als abonnementen, een cadeautje kopen of reiskosten voor een visite. Een derde van de senioren zit in financiële problemen. Dat kan niet. Daar móet de minister wat aan doen.”

Uit de statistieken blijkt dat de huidige generatie ouderen het heel goed heeft.

„Gemiddeld genomen. Maar de verschillen zijn heel groot. Vaak wordt gedacht dat die senioren er voortdurend met de camper op uittrekken. Die groep is er ook, maar er is ook echt een groep die het helemaal niet breed heeft. Dat is de groep die ons belt en mailt. En zij zeggen: ’Dit kan toch niet! Zo had ik me mijn pensioen niet voorgesteld’.”

Wat eist u van de minister?

„We vragen een pas op de plaats. Het is onverantwoord om nu te gaan korten. Dat moet koste wat kost voorkomen worden. We zijn op weg naar een nieuw pensioenstelsel. In de aanloop daar naartoe moet je zorgen dat je geen kortingen hebt en dat je de premies niet verhoogt.”

Ook een nieuw pensioenstelsel zorgt er niet voor dat er meer geld is.

„Geld is ook niet het probleem. Als je ziet wat de rendementen zijn van de fondsen dan is dat niet het probleem. Maar nu hebben we een systematiek die ons dwingt te doen alsof we ons niks kunnen veroorloven.”

Wanneer denkt u dat fondsen weer kunnen indexeren?

„Wat ons betreft moet dat zo snel mogelijk als het nieuwe stelsel er is. Want de achterstand die opgebouwd is, is enorm.”

Dat duurt dus nog zeker twee jaar. Wat betekent dit voor de portemonnee van kwetsbare ouderen?

„Dat het steeds nijpender wordt. Nu al zie je dat zo’n achttien procent van de senioren wel eens zorg mijdt. Ze gaan niet naar het ziekenhuis, de fysiotherapeut of de apotheek om kosten te besparen.”

Zou een grote actie van gepensioneerden niet helpen?

„Heel veel gepensioneerden zijn mantelzorger of doen vrijwilligerswerk. Soms vragen senioren zich hardop af: zouden we dat werk maar eens neer moeten leggen? Maar uiteindelijk is dat niet waar senioren voor kiezen.”

Hoe massaal zijn de reacties?

„Tientallen berichten per dag. De heftigheid waarmee dit nu speelt, is nieuw. En dat begrijp ik ook, het is genoeg zo, dit kan niet.”

Nieuws & evenementen overzicht