Collectiviteitskortingen op de Zorgpremie

Hierbij een overzicht van alle kortingen van de Zorgverzekeraars voor AOBK leden.

Nieuwsbrief FASv (november 2019, nr. 04) over de collectiviteitskorting zorgpremie 2020

Premies 2020. Algemeen

Eigen risico is ook in 2020 € 385,-.

U krijgt korting op onderstaande premies wanneer: 19-11-2019

• U de verzekering als collectieve verzekering afsluit via de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv). Zie het collectiviteitsnummer waaronder de FASv bekend is.

• U kunt een hogere korting krijgen indien u vrijwillig kiest voor een hoger eigen risico of als u de premie niet maandelijks betaalt, maar bijvoorbeeld eens per jaar, half jaar of kwartaal.

• Soms vergoedt de zorgverzekeraar eenmalig uw lidmaatschap van uw ouderenvereniging als u overstapt.

Aandachtspunten:

• Pas op als u van verzekeraar verandert. Bijvoorbeeld vanwege een goedkope basisverzekering. Bekijk of u als oudere daarbij niet teveel risico’s loopt omdat bepaalde kosten niet of niet geheel vergoed worden.

• Voor de niet-digibeten kan het gunstig zijn om via internet een verzekering af te sluiten tegen een gunstige premie.

• Bij de netto berekening kunnen er afrondingsverschillen zijn. Raadpleeg zo nodig de door u gekozen verzekeraar.

• Wanneer u overstapt van zorgverzekering tussen 12 november en 31 december 2019 wordt uw huidige zorgpolis automatisch voor u opgezegd. Hiervoor hoef je zelf niets meer te doen.
Dit wordt de overstapservice genoemd waaraan alle zorgverzekeraars in Nederland meewerken. Als u voor 1 januari 2020 uw zorgverzekering handmatig opzegt, dan heb u nog tot en met 31 januari 2020 om een nieuwe polis uit te kiezen.

1. VGZ. www.vgz.nl/fasv. Telefoon: 088 13 13 500.

Basisverzekeringen. Collectiviteitskorting: 3%
VGZ Ruime Keuze (natura) Bruto € 119,95 Netto € 116,35 VGZ Eigen Keuze (restitutie) Bruto € 127,70 Netto € 123,87 
Aanvullende verzekeringen voor 65-plussers. Collectiviteitskorting: 10%

VGZ Zorgt       Goed VGZ    Zorgt Beter     VGZ Zorgt Best 
Bruto € 13,50  Bruto € 23,45 Bruto € 39,65 Netto € 12,15 Netto € 21,10 Netto € 35,68  
Tandartsenverzekeringen. Geen collectiviteitskorting VGZ Zorgt Tand Beter VGZ Zorgt Tand Best 
Netto € 13,90 Netto € 22,50 Netto € 44,00

 2. Zorg en Zekerheid www.zorgenzekerheid.nl. Telefoon: 071-58 25 825

Basisverzekeringen. De premie is inclusief collectiviteitskorting ad 2 % Zorg Zeker Polis Netto € 117,80 Zorg Vrij Polis Netto € 123,48

Aanvullende verzekeringen. De premie is inclusief collectiviteitskorting ad 7%
AV Basis,       exclusief tandarts AV Standaard, inclusief tandarts AV Top, inclusief tandarts AV Plus(50+), inclusief tandarts 
Netto € 11,61 Netto € 18,72        Netto € 39,55                               Netto € 43,83
Delen van uw tandartsenvergoeding met uw partner is mogelijk m.u.v. van AV-Basis 
De premie is inclusief 7% collectiviteitskorting AV-Standaard Netto € 1,39 AV-Plus Netto € 3,95

3. CZ https://www.cz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen. Telefoon: 088-5557777

Collectiviteitsnummer: 4126319 (NBvON). Ook in 2020 blijft bij CZ het collectiviteitsnummer van de NBvON om administratieve redenen gehandhaafd.

Basisverzekeringen. Collectiviteitskorting: 2,5 %
Zorgbewustpolis (natura) Zorg-op-maatpolis (natura) Zorgkeuzepolis (restitutie) Bruto € 112,08 Bruto € 117,93 Bruto € 124,26
Netto € 109,28 Netto € 114,98 Netto € 121,16
Aanvullende verzekeringen. Geen collectiviteitskorting
Start € 1,95, Basis € 8,10,  Plus € 21,35, Top € 39,90 50+ € 18,50

Tandartsverzekeringen. Geen collectiviteitskorting Tandarts € 22,10 Uitgebreide Tandarts € 39,85

4. De Friesland www.defriesland.nl. Telefoon: 058-291 31 31 Collectiviteitsnummer: 407200
Basisverzekeringen. Geen collectiviteitskorting Zelf Bewust Polis (NB: geen Netto € 110,50 korting aanvullende verzekering)
Alles Verzorgd Polis Netto € 125,45  

Aanvullende verzekeringen. De premie is inclusief 6 % collectiviteitskorting
AV Budget    AV Standaard AV Extra AV       Optimaal 
Netto € 7,05  Netto € 14,57     Netto € 22,80     Netto € 46,95
Aanvullende Tandverzekeringen. De premie is inclusief 6% collectiviteitskorting

AV Tand Standaard AV Tand Extra AV Tand Optimaal
Netto € 12,46             Netto € 21,86        Netto € 34,08

      5. Salland www.salland.nl. Telefoon: 0570-68 74 84 Collectiviteitsnummer: 1340

Basisverzekering. Geen collectiviteitskorting Basisverzekering Netto € 113,90
Aanvullende verzekeringen. Collectiviteitskorting: 7%
Salland         Start Salland Extra Salland Plus Salland Top 
Bruto € 5,85 Bruto € 9,00 Bruto € 20,50 Bruto € 38,50
Netto € 5,44 Netto € 8,37 Netto € 19,06 Netto € 35,81
Aanvullende Tandverzekeringen. De premie is inclusief 7% collectiviteitskorting
TandExtra      TandPlus          TandTop 
Bruto € 12,10 Bruto € 20,75 Bruto € 41,80
Netto € 11,25 Netto € 19,30 Netto € 38,87

         3
6. Thomagroep
Voor de ONVZ, Nationale Nederlanden, Ohra en het Zilveren Kruis is de eerst aangewezene voor vragen over de zorgverzekering de Thomagroep in Lochem. De FASv-kortingen zijn geregeld via de Thomagroep.
www.thomagroep.nl. Telefoon: 0573-222 999

a. ONVZ
Collectiviteitsnummer van de Thomasgroep bij ONVZ is: 9063. https://web.onvz.nl/aanvraag?coll-nummer=9063 
Basisverzekering. Geen collectiviteitskorting Basisverzekering Netto € 133,00 Aanvullende verzekeringen. Collectiviteitskorting: 7%.
Aanvullend Optifit Aanvullend€ Topfit Aanvullend Superfit 
Bruto € 43,57          Bruto € 63,89           Bruto € 130,76
Aanvullende tandverzekeringen. Collectiviteitskorting: 7%.

         

            4

 c. Ohra Postbus 40000, 6803 GA Arnhem

Collectiviteitsnummer: 864 https://www.ohracollectief.nl 
Het collectiviteitsnummer van de Thomagroep bij Ohra is: 14947 https://www.ohracollectief.nl/thomazorgcollectief/1875/ 
Basisverzekering. Collectiviteitskorting: 3% 
Basisverzekering Bruto € 121,35 Netto € 117,71 
Aanvullende verzekeringen. Collectiviteitskorting: 6%

Aanvullend Extra aanvullend uitgebreid   
Bruto € 12,48 Bruto € 23,44 Bruto € 44,49 
Netto € 12,11 Netto € 22,74 Netto € 43,16  Tandartsenverzekeringen. Collectiviteitskorting: 6%
Tandarts Tanden Gaaf 250 Bruto € 16,96    Tandarts Tanden Gaaf 500 Bruto € 31,58

d. Zilveren Kruis www.zilverenkruis.nl Telefoon: 071-75 100 52 collectiviteitsnummer FASv: 207083657
Basisverzekeringen. Collectiviteitskorting: 3 % 
Netto € 16,45             Netto € 30,63
Netto € 112,47 Netto € 121,69 Netto € 130,90
Basis Budget Basis Zeker Basis Exclusief 
Bruto € 115,95 Bruto € 125,45 Bruto € 134,95
Aanvullende verzekeringen. Collectiviteitskorting: 10%
 1 ster          2 sterren           3 sterren         4 sterren
Bruto € 7,66 Bruto € 18,52 Bruto € 33,64 Bruto
 Tandenverzekeringen. Collectiviteitskorting: 10%

   Basis          1 ster               2 sterren        3 sterren 4       sterren
Bruto € 7,20 Bruto € 14,15 Bruto € 20,37 Bruto € 40,36 Bruto € 57,76

              5

7. Univé www.unive.nl. Telefoon: 072-527 75 95 Collectiviteitsnummer: 13299 Basisverzekeringen.
 Collectiviteitskorting: 3%. Univé Zorg Geregeld Polis Bruto € 119,95 Univé Zorg Vrij Polis Bruto € 127,89
Netto € 116,35 Netto € 124,05
Aanvullende verzekeringen. Geen collectiviteitskorting.
Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best 
Netto € 9,95  Netto € 23,95                Netto € 35,95

      Aanvullende Tandverzekeringen. Geen collectiviteitskorting
Tand ongevallen Tand Goed      Tand Beter      Tand Best 
Netto € 1,50        Netto € 13,95 Netto € 29,95  Netto € 47,95

  8. PMA-Menzis (collectiviteitskorting bij rechtstreeks contact via internet) www.menzis.nl/collectief/pma Telefoon: 088 222 40 40 Basisverzekering. Inclusief korting: 7%  

Menzis Basis     Voordelig (geen korting) Menses Basis Menses' Basis Vrij 
Netto € 111,00 Netto € 116,85                     Netto € 126,35

      Aanvullende verzekeringen bij Menzis Basis en Menzis Basis Vrij (inclusief 7 % korting)

  ExtraVerzorgd 1 ExtraVerzorgd 2 ExtraVerzorgd 3

Netto € Netto € Netto €
6,46      19,99    39,01
 Aanvullende verzekeringen bij Menzis Basis Voordelig (inclusief 7% korting) 
Aanvullend Netto € 15,50 Extra Aanvullend Netto € 26,50 
Tandartsverzekering (inclusief 7 % korting)
TandVerzorgd 250 TandVerzorgd 500 TandVerzorgd 750 
Netto                    € Netto                     € Netto €
10,69                      17,62                          29,71
     9. DSW (er wordt geen collectiviteitskorting gegeven) www.dsw.nl/consumenten/zorgverzekering/basisverzekering. Telefoon: 010-24 66 466
Basisverzekering   AV-compact      AV-Standaard    AV-Top
Netto € 118,00       Netto € 7,75      Netto € 22,25    Netto € 38,50

Nieuws & evenementen overzicht