De SGP op bezoek


In het kader van de verhoudingen tussen de AOBK en de politiek vond afgelopen dinsdag een afspraak plaats tussen de SGP en de AOBK. Het is in navolging op de gesprekken met de Christen Unie en het CDA het was tevens een mooie gelegenheid om de SGP te bedanken voor hun inzet voor de omwonenden van de Zwanenburg om de bushalte te behouden. Tezamen met de gebruikers van de Zwanenburg, de omwonenden en de partijen als het CDA, SGP en KiesKatwijk is het gelukt, toevallig was daar ook de presentatie van de gemeente en Arriva, in het Anker,  waar en wanneer de nieuwe locaties van het R-net precies komen en hoe het er uit komt te zien. Natuurlijk is het allerbelangrijkste dat de omwonenden zelf er gelukkig mee zijn. Dit blijkt wel uit de reacties die we mochten ontvangen,

 

“Jullie weten niet half hoe blij we zijn”

 


De belangen van senioren

Het gesprek met enkele leden van de SGP fractie was open en nuttig met vragen als waar en hoe zet de AOBK zich in. Eén van de onderwerpen was bijvoorbeeld het samen naar buiten treden van ouderen organisaties hetgeen nog onvoldoende gebeurd, het op een-lijn zitten en saamhorigheid onder ouderen is niet erg groot. Vorig jaar voor de verkiezingen leek het er op dat men meer op een lijn zou kunnen gaan zitten maar na de verkiezingen bleef alleen de AOBK en de PCOB Rijnsburg Valkenburg over en spraken zich beide uit om te gaan voor de belangen van alle inwoners. Leen van der Plas riep het nog in herinnering, bij de oprichting van de AOBK hebben we direct al gesteld we zijn niet alleen een spelletjes vereniging maar willen er daadwerkelijk zijn om voor de belangen van alle senioren op te komen. Het is ook de reden dat de AOBK, ondanks de slechte ervaringen met de ANBO, zich toch weer heeft aangesloten bij een landelijk Senioren Vereniging. Het opvallende is dat juist door deze opstelling het lijkt alsof er meer activiteiten worden ontplooit, niet alleen bij de AOBK maar ook bij het WZK, het is nog niet zo dat de Zwanenburg te klein is geworden maar het is soms wel schipperen met de ruimte. Ook is het te zien bij de IOV die elke dinsdagavond actief is en bijna een verdubbeling heeft van haar aantal leden. De samenwerking met de afd. wijkwerk is bijzonder goed te noemen ook met andere afdelingen is de samenwerking prettig en goed. Zij hebben deskundige, professionals, waar wij gebruik van mogen maken en met een wekelijks overleg komt veel tot stand. Ook is het niet zo dat er een direct te kort is aan vrijwilligers, er zijn nu zo’n 40-50 vrijwilligers actief de één doet meer dan de ander maar de diversiteit aan activiteiten, hulp, bijstand e.d., zo’n 80-90 in getal, worden allemaal vervuld, natuurlijk kunnen er altijd bij maar het is niet zo dat we minder kunnen doen door een gebrek aan deze mensen. De saamhorigheid is hier wel groot.


Eenzaamheid bestrijding

Ook bij de AOBK staat eenzaamheidsbestrijding hoog in het vaandel, alleen blijft de signalering een groot probleem evenals het erbij betrekken van de eenzame mens. Het blijft een probleem de mensen over de streep te trekken voor wie dit overkomt. Bij de start van het nieuwe seizoen hebben de AOBK het IOV en het Welzijnskwartier afd. wijkwerk de hoofden bij elkaar gestoken om een gezamenlijke opening van het seizoen voor het Huis van de Buurt te organiseren waarbij voorop stond dat ook mensen die nergens bij zijn aangesloten op een beetje voorrang konden rekenen. Van leden moesten een enkeling worden teleurgesteld maar er waren toch een heel aantal nieuwe gezichten. Ook is het zo dat mensen die moeite hebben om de contributie te betalen hiervoor  een aparte regeling is, het wordt ook niet aan de grote klok gehangen alleen leden van het dagelijks bestuur weten hiervan verder niemand, het gaat niemand iets aan en blijft binnenkamers. 


Verkeersveiligheid

Ook het beleid op het gebied van verkeersveiligheid  zoals de verlichting, het parkeerbeleid, de veiligheid van trottoirs het verkeer in de princestraat etc. kwamen uitvoerig aan de orde. Ook de controle op de uitvoering heden ten dage en het aangeven van wegversperringen dat ons zorgen baart maar ook het accurate handelen van de gemeente Katwijk bij meldingen werden niet vergeten.

 

Nuttig

Het was een nuttig en interessant onderhoud en een prettige kennismaking, ook hier geldt “onbekend maakt onbemind” met zo’n gesprek vaart iedereen wel. We bedanken van deze plaats de heren Vroegindewei, Remmelzwaal en van Delft om tijd voor ons vrij te maken in hun toch al drukke bestaan.

 

Heeft u ook vragen op wat voor gebied dan ook over uw welzijn en/of van anderen? Even een mailtje naar aobkatwijk@gmail.com of bel 071-4071690 

Nieuws & evenementen overzicht