Hulp bij het invullen van formulieren

Formulierenbrigade

Vindt u het moeilijk om een formulier in te vullen? De formulierenbrigade helpt u. 

Elke donderdag van 10.00 tot 12:00 uur is de formulierenbrigade actief in het Huis van de Buurt.

 


De formulierenbrigade helpt u bij:

·      het invullen van formulieren

·      uw administratie

·      kijkt samen met u of u recht heeft op voorzieningen zoals zorg- en huurtoeslag en bijzondere bijstand.

·      De formulierenbrigade is er voor iedereen. 

·      De hulp is gratis. U kunt gewoon op donderdag langskomen in het Huis van de Buurt.

 

In het Dienstencentrum de Zwanenburg vinden mensen 

hulp 

ondersteuning

hoe mee te kunnen doen in de samenleving.

 

 

Wat moet u meenemen?

 

Van u en/of van uw partner:

 

geldig legitimatiebewijs

laatste salarisstrook en/of uitkeringsspecificatie

laatste 3 afschriften van alle bank- of spaarrekeningen.

 

Afspraak maken voor een huisbezoek

Bel naar tel. (071) 406 50 00 en vraag naar de Formulierenbrigade

 

Of mail naar formulierenbrigade@katwijk.nl.

Nieuws & evenementen overzicht