Nieuws over verlengen rijbewijs

Er is nieuws te melden over het verlengen van het rijbewijs voor mensen die hun 75-jarige leeftijd hebben bereikt. Hieronder vind u een artikel van de secretaris van de FASv, onze overkoepelende organisatie, de heer Koos Graniewski.

Rijbewijs voor 75-plussers, een tip

De ouderenorganisaties, waaronder de FASv, beklaagden zich bij het CBR over de (te) trage afdoening van aanvragen van rijbewijzen voor met name de 75-plussers. Sinds kort is er een tussenoplossing gevonden en kunnen 75-plussers tot maximaal een jaar met een verlopen rijbewijs blijven rijden, in afwachting op een besluit van het CBR over hun rijvaardigheid. Het CBR beoordeelt daarbij de medische situatie en bepaalt of de 75-plussers geestelijk of lichamelijk in staat zijn om auto te rijden.

De regeling geldt tot 31 december 2020.

Mogelijk dat u van het CBR hierover al een persoonlijke brief ontving of binnenkort ontvangt.

 

• Het voordeel van de regeling voor 75-plussers met een verlopen rijbewijs is dat ze auto mogen blijven rijden. Ook, dat ze verzekerd blijven.
• Het nadeel is dat het verlopen rijbewijs NIET als legitimatie kan worden gebruikt.
• Ook: dat een verlopen rijbewijs NIET geldig is in het buitenland.

 

Mijn ervaring met het CBR om de procedure te bespoedigen:

Het CBR dient binnen vier weken na ontvangst van de bevindingen van de keuringsarts een besluit te nemen (artikel 103, reglement rijbewijzen).

Die termijn wordt in de praktijk niet gehaald. Dan kan het CBR in gebreke worden gesteld en kan men zelfs om een schadevergoeding vragen.

 

Zelf heb ik met het ingebrekestellen van het CBR  geen directe schadevergoeding geëist, maar wel aangegeven dat mijn buitenlandse vakantie is geboekt en ik daarvoor een geldig rijbewijs nodig heb en de eventuele schade (taxigebruik) op het CBR zal verhalen.

Daarnaast verzocht ik – bij een bezoek aan de opticien voor een nieuwe bril – een optometrist om zijnonderzoeksresultaten (oogdruk en gezichtsscherpte) op papier aan mij mee te geven. Uit die gegevens blijkt dat ik - oogheelkundig – in staat ben tot autorijden.

 

De ingebrekestelling en de onderzoeksresultatenoptometrist stuurde ik aangetekend naar het CBR.Binnen vier dagen ontving ik een besluit van het CBR: mijn medische situatie was beoordeeld en ik mag auto blijven rijden onder voorwaarde dat ik een bril draag. Het CBR verwees me naar de gemeente voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs. 

 

Mogelijk dat u voordeel kunt doen met mijn ervaring.

 

Koos Graniewski

Secretaris FASv  

Nieuws & evenementen Overzicht