Koepel Gepensioneerden

Koepel Gepensioneerde,

We beginnen het nieuwe jaar al direct met een heuglijk nieuwsbericht, na hard werken en veel voorbereiding is het dan eindelijk zover. Meer dan 150 verenigingen hebben zich verenigd in een organisatie van Seniorenverenigingen. Jarenlang leek het niet te lukken om verenigingen op een lijn te krijgen, nadat bij de bond waar de meeste Katwijkers jaren bij waren aangesloten koos voor eigen belang en niet voor de belangen van senioren waren veel ouderen zwevende. In veel gemeenten in de landen was het verenigingsleven voor ouderen einde verhaal. In Katwijk is het oude bestuur door gegaan met een nieuwe vereniging de Algemene Ouderen Bond Katwijk, kortweg AOBK. Het is niet alleen bij de vorming van een nieuwe ouderen bond gebleven, nieuwe stappen werden genomen er werd gezocht om de belangen van de senioren in Katwijk zo goed mogelijk te behartigen en zo werd gekozen om zich aan te sluiten bij al die nieuwe verenigingen die in hetzelfde schuitje waren beland. Het bleken echte pioniers te zijn want ook deze federatie ging door om de belangen van de ouderen zo breed mogelijk te behartigen. Kortom het heeft geresulteerd in de Koepel Gepensioneerde van meer dan 300.000 leden. U kunt hieronder het verhaal lezen, eindelijk is het echt gelukt en sluit het geheel aan bij de oproep van het bestuur van de AOBK om zoveel mogelijk leden aan te brengen. Het maakt ons sterker.

 

Betreft: Koepel Gepensioneerden

Geachte FASv leden,

De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) zullen vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven gaan onder de naam ‘Koepel Gepensioneerden’.

Grootste ouderenorganisatie

Door de fusie van onze organisaties ontstaat de grootste ouderenorganisatie van Nederland. De nieuwe Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigt direct zo’n 300.000 gepensioneerden en indirect alle drie miljoen gepensioneerden in ons land. Bij de Koepel Gepensioneerden zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, alsmede KBO-Brabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).

Breder dan inkomensbelangen

In het verleden hebben onze organisaties zich specifiek gericht op de pensioenbelangen van gepensioneerden. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen. Door de schaalvergroting die we nu bereiken, kunnen we de bredere belangen van gepensioneerden en senioren in Nederland nog beter behartigen.

Spreekbuis gepensioneerd Nederland

De Koepel Gepensioneerden wil een kennis gedreven belangenorganisatie zijn en spreekbuis en aanspreekpunt voor heel gepensioneerd Nederland. De nieuwe organisatie staat open voor samenwerking met andere seniorenorganisaties om samen sterk te staan in alles wat op senioren af komt. De koepel speelt via het AGE platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en in de uitwisseling van kennis en ervaring in Europa.

Federatie Algemene Seniorenverenigingen (FASv)

De seniorenverenigingen die aangesloten zijn bij de FASv waren onder de vlag van de NVOG rechtstreeks lid van deze organisatie. Dit lidmaatschap vervalt per 31 december 2019 daar per die datum de NVOG zal ophouden te bestaan. Op 17 mei 2019 heeft de Federatieraad van de FASv besloten om als één organisatie, per 1 januari 2020, lid te worden van de nieuwe organisatie Koepel

Gepensioneerden. Statutair is vastgelegd dat de FASv recht heeft op een bestuurszetel in het nieuwe te vormen bestuur van de Koepel Gepensioneerden. Door middel van deze bestuurszetel heeft de FASv rechtstreeks invloed op de bestuurlijke besluitvorming binnen de nieuwe Koepel. Leden van de FASv zijn welkom op de vergaderingen van de Koepel van Gepensioneerden, maar hebben daarbij geen stemrecht.

Bestuur

De voorzitters van KNVG en van NVOG zullen de eerste tijd de nieuwe fusieorganisatie leiden in een duovoorzitterschap. Hiermee blijven in deze hectische periode rond de pensioenen interne en externe netwerken en overlegverbanden in stand. Het bestuur van de Koepel Gepensioneerden wordt verder gevormd door Peter Sibinga (vicevoorzitter), Dick van der Windt (secretaris), Dick Bode (penningmeester), Noud van Vught namens KBO-Brabant en Erik Triemstra namens de FASv

Nieuws & evenementen overzicht