Een virus wat ons allen raakt

 

Een virus wat ons allen raakt.

 

Als voorzitter van de Algemene Ouderen Bond Katwijk is het voldoende dat ik me richt tot de leden. Ik zal me hier ook niet uit laten over wat ik vind van de genomen maatregelen of nog te treffen stappen. Het is een feit dat we allen heel hard geraakt worden en mensen met een mindere weerstand het zelfs met de dood moeten bekopen. Het is in deze heel belangrijk naar de deskundigen in ons land te luisteren en zeker niet naar mensen die denken het beter te weten zonder achtergrond, eensgezindheid zou het grote sleutelwoord moeten zijn. Economische belangen, hoe erg ook, zijn op dit moment minder belangrijk, het initiatief van enkele bekende Katwijkers om te zien naar de zwakkeren in onze samenleving is geweldig, mensen met minder contacten, het is door het Welzijnskwartier over genomen het geheel te coördineren en in goede banen te leiden. Het gaat hierbij niet alleen om materiële zaken maar ook om persoonlijke contacten, in korte tijd hebben al meer dan 100 vrijwilligers zich op gegeven. Het moeilijkste lijkt op dit moment nog de mensen voor wie dit wordt opgezet te benaderen, zoals het veel gaat met het geven van hulp voelen de mensen die de hulp nodig hebben zich bezwaard om zich zelf op te geven. Het belangrijkste nu is, kijk naar elkaar om, let eens meer op de mensen uit uw buurt of die man of vrouw even verder op die je haast nooit ziet, aandacht voor elkaar. Zo zou zo’n meer dan vervelend virus ook iets positiefs op kunnen leveren ook voor de toekomst. 

Heeft u zelf ideeën of suggesties, een vraag - hulp ergens naar, laat het ons weten.

Het is ook duidelijk dat het Dienstencentrum de Zwanenburg gesloten is, behoudens op vrijdagmorgen het bloedprikken. Hoe lang het gaat duren weten we niet, ook niet of de in de toekomst geplande activiteiten doorgang kunnen vinden zoals in de oranje week, dit betekent echter niet dat dan ook maar alle voorbereidingen hierop komen te vervallen. 75 jaar bevrijding b.v. blijft 75 jaar bevrijding ook na 76 jaar, het idee om mensen hun verhaal te laten vertellen blijft overeind omdat het zo belangrijk is, de geplande fototentoonstelling, de schilderexpositie over de bevrijding, het blijft allemaal op de rol staan. Op de website van de AOBK is men vast begonnen door de herinneringen van Katwijker Pim Hofkes weer te geven. Laat het een stimulans zijn ook uw verhaal te vertellen haal uw herinneringen over die tijd naar boven en vertel ze door. Voor iedereen heel veel sterkte in deze periode toegewenst.

 

Uw voorzitter, Leen van der Plas.