Een goed begin is het halve werk

EEN DRUK BEZOCHTE NIEUWJAARSRECEPTIE

Afgaande op het spreekwoord, een goed begin is het halve werk’ moet 2020 op rolletjes lopen voor de bezoekers van de Zwanenburg. Het was druk, het was gezellig, er werden veel handen geschud en wensen over gebracht en overal waren blije, opgeruimde gezichten te zien. Dan moet het wel waar zijn wat met het spreekwoord wordt bedoeld. Maar prijs de dag niet voor het avond is, is zo’n ander spreekwoord wat je dan weer met beide benen op de grond zet.

 

 

De voorzitter van de AOBK, dhr. Leen van der Plas, haalde het aan in zijn openingswoord op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de AOBK en het WZK afd. wijkwerk. Het afgelopen jaar 2019 was een goed jaar voor de AOBK zowel op organisatorisch gebied als op het gebied van activiteiten en welzijn. Veel is voor de ouderen gedaan maar nog veel staat er te gebeuren en wordt er veel van de bestuurders gevraagd en noemde hierbij de MAG en het openbaar vervoer zoals de belbus als de regio-taxi maar ook in het gebouw de Zwanenburg zelf waar nog het e.e.a. moet gebeuren in overleg met de gemeente, zoals het verduurzamen maar ook de veiligheid voor de bezoekers verwijzend naar een overkapping. Ook de welvaart-situatie in Nederland, de problemen rond de jaarwisseling wat niet te rijmen is met het stikstof beleid. De problemen elders in de wereld met daarin ook de branden in Australië, de voorzitter zijn dochter woont met haar gezin in dit land in het deel waar zoveel branden zijn. Zij zijn met de kerst overgekomen en vliegen woensdag weer terug maar hoe ver en hoe hun woning erbij staat is nog maar de vraag.

De nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gezamenlijk met het Welzijnskwartier afd. wijkwerk georganiseerd, we doen dit omdat we al zoveel samen doen met elkaar, samen activiteiten organiserend, samen gebruik maken van vrijwilligers samen gebruik makend van het Huis van de Buurt het Dienstencentrum de Zwanenburg. Zoals gezegd staat er nog veel te gebeuren en met samenwerking, samen de schouders er onder zettend moet het gaan lukken. Dat er dan al zo’n grote opkomst is bij de opening van het nieuwe jaar is natuurlijk geweldig, de spreker dankte dan ook een ieder van zijn/haar aanwezigheid, het is een goed begin.

Na de pauze was het de tijd voor Maria van der Plas van het Welzijnskwartier ook zij benadrukte het belang van samenwerking, ging het vorig jaar over “de Verbindende Factor” dit jaar ziet zij meer in het woord “Samenwerking” ze wees hier ook op de steeds maar groeiende lijst van activiteiten met bijzondere uitspringers de “mannenkookgroep”, deze groep was vanmorgen alweer vroeg aan de gang met het bakken van oliebollen en appelflappen, de “stoppen met roken” en dan vooral gericht op het gestopt blijven welke woensdagavond van start gaat. De wijkcoördinator wees er in dit kader op de rokers in de entree van de Zwanenburg, niet alleen de veiligheid op lichamelijk gebied door het aanbrengen van een overkapping zou een grote bijdrage leveren ook voor velen op het gezondheidsvlak zou dit een welkome oplossing zijn. Mensen met astma, C.O.P.D. e.d. zouden bijzonder dankbaar zijn wanneer de rokers zich enkele meters zouden verplaatsen. Maria zou Maria niet zijn als ze geen spelletje in elkaar zou hebben gezet, een leuk bingo spel maar dan zonder balletjes maar met bijzondere vragen. Het werd een leuke afsluiting met veel winnaars en een leuk slot.

Voor allen die er niet waren omdat zij niet konden of anderszins een fijn en gezond 2020 toegewenst.

Nieuws & evenementen overzicht