Vervoer van en naar het Huis van de Buurt

DE BELBUS IS ER NIET MEER EN DE REGIO-TAXI?

De regio-taxi zal nog wel even blijven maar of deze ook beschikbaar zal blijven zoals deze nu wordt gebruikt daar ziet het niet naar uit. Het hoogste orgaan van de Gemeente Katwijk, de gemeenteraad, heeft het College opdracht gegeven uit te zien naar een betaalbaar alternatief. Het is geen sinecure om hier zo maar een kant en klare oplossing voor te vinden, iedereen vind dat mensen zoveel mogelijk mobiel moeten blijven maar begrijpelijker wijze ook weer niet tegen elke prijs. De AOBK staat er voor de senioren in Katwijk maar begrijpt ook de opdracht van de gemeenteraad, met alleen maar afwachten waar straks College mee komt is ook niet wat het bestuur voor ogen heeft, ook de afd. wijkwerk in Katwijk aan Zee van het Welzijnskwartier denkt hier zo over.

 

Het is niet zo dat we alleen maar af kunnen wachten, er wordt door de gemeente alles aan gedaan om zoveel mogelijk mensen en organisaties bij te betrekken zij worden uitgenodigd en erbij betrokken ook de commissievergaderingen bieden de mogelijkheid je stem te laten horen. En toch heeft het bestuur samen met het WZK besloten om te onderzoeken wat we zelf kunnen doen om bezoekers die niet meer in de gelegenheid zijn om op eigen kracht te komen, te kunnen halen en brengen. (overigens doen we dit met medewerking van de gemeente Katwijk.

Inmiddels is er een aanvang gemaakt met het inventariseren, we onderzoeken hoeveel mensen naar het Huis van de Buurt komen die gebracht en gehaald moeten worden. We onderzoeken wie de helpende hand wil bieden ook dit houdt een inventarisatie in het is dus heel belangrijk dat u uw mening en gedachte geeft.

Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat het niet de bedoeling is dat in de Zwanenburg een eigen weg wordt ingeslagen, dit zou ook onmogelijk zijn maar met het overleg met andere partijen moet er wel bekend zijn waar we over praten en wat beslissingen voor onze leden kunnen betekenen. Het gaat in dit stadium beslist niet over beslissingen en dus ook niet over vooroordelen zet ze opzij. Een vooroordeel is bijvoorbeeld “daar heb ik geen tijd voor” zoiets kan altijd nog later nu is het meer “WIL IK” wat we willen onderzoeken.

Veel bezoekers hebben al de mogelijkheid gehad een formulier in te vullen, heeft u deze gemist en u wil toch meedoen met de inventarisatie, dan ligt er een formulier bij onze gastvrouw Mien van Rijn, bellen kan ook  tussen 10:00-13:30 uur 071-40 71 690. U kunt ook een mailtje sturen naar aobkatwijk@gmail.com. Kom op en doe mee het gaat om ons zelf.

Deze inventarisatie is bedoeld om te kijken hoeveel mensen daadwerkelijk gebruik willen maken van vervoer vanuit en naar het Dienstencentrum de Zwanenburg en wie wil zich inzetten.

 

1.    Welke mogelijkheden hebben we?

2.    Wie heeft behoefte aan vervoer.

3.    Wie zou zich in willen zetten?

 

1.    Vraag 1. Kunnen we bekijken na de inventarisatie en doen dat uiteraard ook met U, daarom graag enkele contactgegevens.

 

2.    Wie komt nu met de regio-taxi naar de Zwanenburg

 

                       Naam.  Dhr. / Mevr.____________________________________________

                        

                        Adres_________________________________________________________

 

                        Tel. ________________________ E-mailadres_________________________

 

1.    Wie is bereidt zich in te zetten om uw medebezoekers aan het Huis van de Buurt te helpen.

 

                       Naam.  Dhr. / Mevr.____________________________________________

                        

                        Adres_________________________________________________________

 

                        Tel. ________________________ E-mailadres_________________________

 

                        AOBK LID.     JA/    NEE.

Opmerkingen.

Nieuws & evenementen overzicht