Vervoer naar en van het Huis van de Buurt

 

De oplettende bezoeker heeft het wel meegekregen of heeft er zelf aan meegewerkt ook op de website van de AOBK staat het aangegeven, een onderzoek onder de bezoekers van het Huis van de Buurt. Mensen die niet zelfstandig dit centrum kunnen bereiken hebben hierbij hulp nodig, de belbus bestaat niet meer, velen zijn tevreden over regio-taxi maar zeker is dat deze ook niet blijft in deze vorm. Zonder verder op details in te gaan, u kunt hier meer over lezen op de website www.aobk.nl, willen we u hier nog een toelichting geven op het doel van het onderzoek.

Eerst nog een kleine introductie, de gemeenteraad heeft het College van B&W opdracht gegeven te kijken wat de samenleving kan doen de mobiliteit in alle lagen van de bevolking in stand te houden zonder dat dit een molensteen wordt om de financiële nek van de gemeente. Ondanks dat de gemeente Katwijk een bijzonder ervaren deskundige in de arm heeft genomen hebben velen hun twijfels. Het is een soort delta plan voor de gemeente, zoals gezegd hebben velen een eigen afwijkende mening met vele vooroordelen. 

Bij de overlegsessies komt steeds weer die grote onzekerheid naar boven ondanks dat veel cijfers en feiten bekend zijn en dat gegokt moet worden op de grote saamhorigheid in Katwijk.

 


In het Dienstencentrum de Zwanenburg zijn drie belangrijke partijen aanwezig die veel bezoekers trekken maar hoeveel gebruik maken van de regio-taxi, door wie en op welk tijdstip is niet exact bekend. Deze drie partijen, de AOBK, IOV en het WZK hebben er alle belang bij dat dat het centrum bereikbaar blijft voor iedereen, de een kan niet zonder de ander. Zij hebben daarom het initiatief genomen om eerst goed vast te stellen “waar hebben we het over”, niet mee praten om het praten maar gericht naar een oplossing zoeken.

 

Het is hierbij niet de bedoeling dat we dit helemaal zelf kunnen of zelf willen doen, we maken hierbij graag gebruik van de expertise van de gemeente ook leeft de gedachte dat we dit financieel ook niet zouden kunnen. Daarom bevreemdt het dat, nu na 3 dagen onderzoek, er zoveel vooroordelen zijn zoals opmerkingen, wel op tijd rijden graag, daar heb ik geen tijd voor, hoe zit het met de verantwoordelijkheid, wat als de chauffeur ziek is en meer van dit soort zaken terwijl het initiatief genomen is om te onderzoeken wat hebben we in het Huis van de Buurt nodig, meer of minder niet. We zijn nu puur gericht op het vervoer van en naar de Zwanenburg, het is echt alleen maar inventariseren. Natuurlijk hebben de initiatiefnemers er een gedachte bij om er een te noemen. De mensen die zich straks inzetten hebben er minder werk aan dan b.v. de postbezorgers van de AOBK die 2-maandelijks de nieuwsbrieven thuis bezorgen.

 

Het ziet er naar uit dat de bezoekers die hulp bij hun transfer nodig hebben allemaal mee doen, we ontvangen tot nog toe alleen maar positieve geluiden om dit initiatief. Nu nog de bezoekers die hun partners in het Huis van de Buurt willen bijstaan en helpen, vandaag zijn dit helpers morgen zijn dit gebruikers. Laten we eerst de vooroordelen opzij zetten en geef aan dat u mee wil denken, wij vragen u op dit moment nog niets, zeker niet dat u een halve dag aan het rijden bent.

We komen zeker nog een keer bij u langs of geef u zelf inmiddels op, u kunt dit doen bij mevr. Mien van Rijn die van maandag tot en met donderdag van 10:00-13:30 uur in het Dienstencentrum of mail naar aobkatwijk@gmail.com, geef uw naam adres en telefoonnummer op.

Nieuws & evenementen overzicht