De eerste zangavond van 2020

De eerste zangavond van 2020 is weer in aantocht en wat nog nooit gebeurd is gebeurd op deze avond. De avond wordt begonnen met ons eigen koor de Vierboet, juist ja het koor waar 2019 mee is afgesloten. Het is een bekend gegeven dat koren die naar de Zwanenburg komen financieel ondersteund worden door Fonds 1818. Dit fonds maakt het mogelijk dat de koren in onze regio kunnen blijven bestaan met hun financiële injectie, maar zoals met alles het digitale tijdperk schreit voort zo ook de wijziging van aanvragen. Hierdoor was er een misverstand ontstaan over de invulling van deze avond en de Vierboet zou de Vierboet niet zijn om met een oplossing te komen. Op de vraag of dit erg is? Nee beslist niet zonder andere koren te kort te willen doen kan niet anders gezegd worden dan dat dit koor een geweldige make over heeft gemaakt, wat maakt dat het beslist geen straf is om naar dit koor te komen luisteren en mee te zingen tijdens de samenzang. De dirigent weet met zijn ervaring wat de bezoekers willen horen en willen zingen. De opkomst was groot in november nu wordt niet anders verwacht en dat is een goed teken.

Donderdag 16 januari, inloop vanaf 19:00 uur aanvang 19:30 uur.

Zang- en samenkomst Overzicht