Dit jaar twee keer een ALV

De leden van de Algemene Ouderen Bond Katwijk worden dit jaar twee keer uitgenodigd tot het bijwonen van een Algemene Leden Vergadering.

Dit is noodzakelijk omdat er een tweederde meerderheid van de leden nodig is om de naam van de ouderen bond statutair te wijzigen

Het is niet zo dat de naam van de Algemene Ouderen Bond Katwijk gewijzigd gaat worden hier zijn we dik tevreden mee. In het begin hadden mensen nog weleens moeite met de afkorting AOBK nu klinkt het bij velen als muziek in de oren en weet heel Katwijk wie en wat de AOBK is, waar zij hun activiteiten houden, waar men terecht kan met hun vragen en hulp kunnen en mogen verwachten, etc. etc.

Het bestuur van de Ouderen Bond in Katwijk werd in 2016 overvallen met het confisqueren van al hun gelden door de ANBO en net zoals in veel andere gemeenten in Nederland hing het opheffen van de vereniging als het zwaardvan Damocles boven hun hoofd, uiteindelijk draaide het hier ook op uit. Het zittende bestuur heeft toen als de wiedeweerga een nieuwe vereniging opgericht met de naam “ Algemene Vereniging Ouderen Katwijk“. 
Er bleven toen nog veel onzekerheden over, vragen als; wordt er nog een nieuwe vereniging opgericht of niet?; Heeft zo’n vereniging nog wel bestaansrecht; waar vinden zij huisvesting; is het financieel wel allemaal op te brengen enz. Vergaderingen, besprekingen, bezoeken, adviezen, overleg met, kwamen buiten de normale handelingen op het bordje van het bestuur i.o., een definitieve naam werd bepaald. Een hectische periode, niemand die daarbij dacht aan de bij Verhees Notarissen vastgelegde, statutair vastgelegd, naam. Er was ook prima mee te leven, de AOBK werd groter dan gedacht en groeide en groeide en groeit nog steeds. Niks aan de hand dus.

Toch zijn er momenten dat het lastig is, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de bank, diverse bedrijven en het afgelopen jaar het wisselen van de ABN bank naar de ING bank, de mensen die nog zelf hun contributie overmaken enz. komen een voor hen onbekende naam tegen, stellen dan weer de vraag “klopt dit” Allemaal lastige dingen en zaken waar het bestuur van af wil daarbij komt ook nog eens dat sinds de oprichting diverse bestuursleden gewisseld zijn m.i.b. van de penningmeester. Reden dat het bestuur de beslissing heeft genomen de Statuten bij te werken evenals dus de poppetjes. Maar dit gaat allemaal niet zomaar ook de AOBK is met handen en voeten gebonden aan de wet en één van die punten is dat alleen de leden over het wijzigen van de statuten kunnen beslissen en hierbij staat in de wet dat dit dient te gebeuren op een Algemene Leden Vergadering die ruim van te voren is aangekondigd waarbij minstens 2/3 van de leden aanwezig moet zijn en hiervan 3/4 hun goedkeuring aan het voorstel moet geven. Lukt het niet om aan deze voorwaarden tijdens de ALV te voldoen dan moet na 3 weken en uiterlijk voor 6 weken een nieuwe ALV worden uitgeschreven, hierbij is het dan niet nodig dat 2/3 van de leden aanwezig moet zijn, wel moeten 3/4 van de aanwezigen hun goedkeuring aan het voorstel moeten geven. Daarna kan de notaris pas aan de gang om de Statuten aan te passen.

Het bestuur van de Algemene Ouderen Bond Katwijk heeft niet de illusie dat er op de Algemene Leden Vergadering 400 leden op komt draven omdat we zonodig vinden dat de naam Statutair moet worden vastgesteld dus wordt er al ingespeeld op plan B waarbij het niet nodig is dat 2/3, ca 370 leden aanwezig zijn. (Zoveel passen er trouwens niet in het Huis van de Buurt.)

De 1e ALV zal worden gehouden voor de bingo op 29 mei, deze zal worden geopend en daarna weer worden gesloten omdat aan de meest waarschijnlijke zekerheid er geen 2/3 van de leden aanwezig zal zijn. Het punt wordt dan opnieuw aan de agenda toegevoegd en behandeld  op de reeds vastgestelde ALV op 19 juni 2020.

Een officiële uitnodiging ontvangt u ca eind april, deze zal worden uitgeschreven door uw secretaris Cor Varkevisser.

Nieuws & evenementen Overzicht