Foto wedstrijd in de Zwanenburg

FOTOWEDSTRIJD IN HET

HUIS VAN DE BUURT.

Vanaf 27 januari is er een fotowedstrijd in de Zwanenburg gestart waarbij het nog niet te laat is om mee te doen want deze duurt namelijk tot 15 mei. Tot die tijd kunnen er foto’s ingeleverd worden, zorg dus dat u er op tijd bij bent om mee te doen want bij dubbele foto’s telt de eerste die binnenkomt. Dit betekend niet dat u moet denken dat het geen zin meer heeft want u weet nl. niet of de foto die u heeft er ook al tussen zit. Een jury zal bepalen wie de winnaar is.

Het is de bedoeling dat er een heuse expositie komt in het Dienstencentrum de Zwanenburg, mooie foto’s van de Buurt van vroeger van voor 1983 toen de Zwanenburg werd gebouwd. Het was een bekende buurt voor Katwijk waar veel, ook nu nog levende Katwijkers, hun kost verdiende, of get nou bij van Tongeren was, de tekenschool, de vliegtuigbouwers of visverwerkers het gebeurde er allemaal.

Welke Katwijker heeft nu niets iets met de kern van Katwijk gehad, vroeger of nu? 

Nieuws & evenementen Overzicht