Vervoer Zwanenburg van Start

Mensen die de politiek een beetje volgen hebben het wel meegekregen het staat politiek hoog op de agenda ook veel mensen vragen zich af wat er staat te gebeuren in een toekomstbestendige Lokale Vervoersvoorziening Katwijk. Eén ding is duidelijk de belbus is per september 2019 verdwenen en is niet meer, toch spreken veel gemeenteraadsleden tijdens de debatten in het gemeentehuis over de belbus hoe zit dit eigenlijk, is de belbus niet verdwenen dan en veranderd er niets voor ouderen die gebruik maakten van deze wijze van vervoer.

Volledigheidshalve het gaat niet alleen om vervoer van ouderen ook veel jongeren hebben noodzakelijk dit vervoer nodig maar we beperken ons hier als Algemene Ouderen Bond Katwijk maar tot de ouderen onder ons maar de problemen zijn hetzelfde en verdienen ook onze steun.


Afgelopen donderdag 13 september stond besluitvormende sessie in het gemeentehuis gepland m.b.t. het financieren van een toekomstbestendige vervoersvoorziening. De nood is hoog, het siert dit College, verplicht of onverplicht, dat zij er voor gekozen hebben vast te houden aan een financiële betaalbare bijdrage van de gebruikers ondanks dat deze volgens landelijke begrippen bijzonder ruim zijn, nergens anders is dit in Nederland te vinden. Los van alle voors en tegens en argumenten is het geweldig dat het College hieraan vast houdt en de Raad vraagt om goedkeuring “het budget voor de vervoersvoorzieningen in 2020 (€ 205.800), 2021 (€ 106.400) en 2022 (€ 29.500) in de meerjarenbegroting te verhogen en deze verhoging incidenteel te dekken uit de bestemmingsreserve sociaal domein” let wel het is een verhoging op het budget van meer  dan vijf ton.

De AOBK vindt het onbegrijpelijk dat er partijen zijn die tegen dit voorstel stemmen zeker met de zwakke beantwoording op de interrupties tijdens deze besluitvormende vergadering. Bezwaren mag maar zorg dan voor een goede en juiste argumentatie of kom zelf met een beter plan maar niet alleen om later te kunnen zeggen wij hebben toen tegen gestemd of om alleen partij politieke redenen want daar is dit onderwerp te belangrijk voor.

De AOBK heeft samen met de andere hoofdgebruikers het plan opgevat om voor de bezoekers van het Huis van de Buurt er te staan op het gebied van vervoer naar dit onderkomen en de vele voorzieningen die hier te vinden zijn. Er is een inventarisatie gemaakt van mensen die hier gebruik van willen maken er hebben zich spontaan 11 mensen aangemeld en hun diensten aangeboden. Het heeft geresulteerd dat er vanaf 24 februari gestart gaat worden, nog niet iedereen is ingedeeld maar wel heeft iedereen bericht ontvangen en worden deze week door hun persoonlijke begeleiders benaderd, de contacten gelegd en afspraken  gemaakt. Na enkele weken wordt er een evaluatie gehouden en hopen zo een definitieve indeling te maken en iedereen op hun wensen te kunnen bedienen. Deze pilot komt op een mooi tijdstip een paar maanden voor de zomerstop en wordt gehoopt zo de kinderziekten eruit te kunnen halen. Het zal nooit vanzelf gaan deelnemers en vrijwilligers komen en gaan constant zal er beweging in blijven ook zal straks rekening moeten worden gehouden met de sociale ondernemer waar de gemeente naar op zoek gaat. Ondertussen zullen de bezoekers naar het Huis van de Buurt verzekerd zijn van vervoer naar hun geliefde plekje met een alleszins redelijk kostenplaatje van €1,- per rit. Het project heeft van de samenwerkende partijen zoals afd. wijkwerk van het WZK de IOV en de AOBK de naam ”Samen de Weg op” gekregen. Er is ook een Mailadres geïnstalleerd samendewegop@gmail.com u kunt hier naar toe om al uw vragen en suggesties naar toe te sturen.

Nieuws & evenementen Overzicht