Het coronavirus

  

 Het coronavirus en het Huis van de Buurt

Met de vele publiciteit over het aantal besmettingen door het coronavirus komen er vragen binnen van bezoekers van dit centrum “is het niet gevaarlijk om de drukbezochte activiteiten te blijven bezoeken”.

Het antwoordt is simpel “vooralsnog is dit niet gevaarlijk” zolang de RIVM zelfs adviseer om scholen gewoon open te houden waarbij eigen leerlingen dichtbij betrokken zijn hoeven we ons hier in de Zwanenburg nog geen zorgen te maken. De RIVM is de overheidsorganisatie die er boven op zit en het adviseren en begeleiden van besmettingen in goede banen moet leiden wie zijn wij dan om het beter te weten natuurlijk is het een ernstige uitbarsting in heel de wereld. Bovendien is het besef er dat we door de leeftijd van de bezoekers een kwetsbare groep zijn maar daarbij hoeven we het nog niet erger te maken dan het is. Wat wel heel belangrijk is dat we ook een eigen verantwoordelijkheid hebben en de adviezen van het RIVM niet in de wind moeten slaan ook hebben we een wettelijke plicht waarvan hieronder enkele berichtgevingen uit de dagbladen en van het RIVM zelf.

Gewoon je handen wassen met water en zeep kan al veel ziektes voorkomen en niet alleen de besmetting van het coronavirus. Wat ook belangrijk is dat wanneer u zichzelf niet lekker voelt u gewoon lekker thuis blijft, mensen met b.v. griep hebben op dat moment ook minder weerstand tegen andere virussen. In sommige landen is het heel gewoon dat mensen thuis blijven als zij verkouden zijn in Nederland kennen we deze mentaliteit niet maar nu het coronavirus ons aanvalt is het zeker aan te bevelen. Groet elkaar gewoon zonder handen te schudden let op met hoesten en proesten.


Volg het nieuws op de voet en laat u vooralsnog uw pleziertjes niet ontnemen als het niet nodig is. 


Citaat uit de telegraaf

Maar mensen die zich ziek voelen, koorts hebben en veel last hebben van de luchtwegen, kunnen bij zorgen de huisarts bellen. De huisarts beslist vervolgens of er contact moet worden opgenomen met de GGD. De GGD voert vervolgens een telefonisch gesprek en gaat bij een verdenking van een virusbesmetting bij de mensen thuis langs om wangslijm af te nemen voor een test. Er zijn 25 GGD’s in ons land, verspreid over diverse regio’s.

 

Berichtgeving en adviezen van het RIVM

Aanpak en maatregelen in Nederland

Hoe bereidt Nederland zich voor op een mogelijke uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Als het virus in Nederland bij een persoon wordt aangetoond, is het belangrijk om te zorgen dat dit zo snel mogelijk opgemerkt wordt en dat we ervoor zorgen dat het virus zich niet of nauwelijks kan verspreiden. In Nederland is een structuur waarin artsen, laboratoria en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en samenwerken om uitbraken van infectieziekten te bestrijden. Binnen deze samenwerking zijn verschillende acties ondernomen:

 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en Erasmus MC Erasmus University Medical Center  worden geïnformeerd via verschillende internationale instanties over de uitbraak.

Het RIVM houdt artsen, GGD’ en  en microbiologische laboratoria op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wat zij moeten doen als iemand besmet is met het nieuwe coronavirus.

Het Erasmus MC en RIVM beschikken over goede laboratoriumtesten waarmee het virus aangetoond kan worden.

Het nieuwe coronavirus is meldingsplichtig. Alle artsen en laboratoria moeten elke patiënt met een verdenking van besmetting met het nieuwe coronavirus melden bij de GGD.

 

Waarom moet het gemeld worden als er iemand mogelijk besmet is?

De meldingsplicht is noodzakelijk om snel passende maatregelen te kunnen nemen om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

 

Moeten we in Nederland niet meer maatregelen nemen om het virus tegen te gaan?

In Nederland wordt hard gewerkt om mogelijke patiënten te identificeren en op te vangen. Daarbij houden we er rekening mee dat de ziekte ernstig en besmettelijk is. We bereiden ons voor op een ernstig scenario, voor het geval de situatie toch ernstiger blijkt dan eerder was verwacht. Het heeft op dit moment weinig nut om bijvoorbeeld alle mensen die het land binnenkomen te controleren op koorts. We sporen dan vooral mensen op met griep en verkoudheid.

Nieuws & evenementen overzicht