Samen de Weg op

Woensdag 4 maart is de eerste evaluatiemiddag van het “Samen de Weg op” project van de gebruikers van het Huis van de Buurt en er viel zoals verwacht best het e.e.a. te bespreken maar daar zijn dan ook evaluaties voor. Zowel bij de organisatie als bij de mensen die zich hebben aangemeld om zich te laten vervoeren werden, fouten is misschien een te groot woord, laten we zeggen miscommunicatie vastgesteld.

Voorafgaande aan de start van deze Pilot heeft iedere deelnemer schriftelijk bericht ontvangen hoe te handelen, zo kregen de vrijwilligers, rijders, het verzoek om hun passagiers vooraf te benaderen en kregen de passagiers het verzoek alleen dan de regio-taxi af te zeggen als zij door hun rijder benaderd waren en hier ging het dan ook hier en daar mis. Gelukkig was het vrij eenvoudig om de lijsten bij te werken en hopen en verwachten we eigenlijk dat dit vanaf nu beter gaat lopen, achteraf is ook wel vast te stellen dat de miscommunicatie toch ook niet zo groot was als voorafgaande aan de evaluatie werd gedacht.

Ook zijn er enkele zaken naar voren gekomen waar vooraf te licht over werd gedacht om een voorbeeld te noemen, er werden passagiers ingeschreven welke hadden aangegeven hier alleen gebruik van te maken bij slecht weer, dit blijkt nu al niet  te werken, ook voor passagiers met een rolstoel is dit project niet geschikt. Het Samen de Weg op project is mede gebaseerd op het opbouwen van een relatie tussen rijder en passagier dit werkt niet als men eens te hooi en te gras mee wil rijden. De passagiers is gevraagd hun rollator zoveel mogelijk thuis te laten, de gebruikers hebben 3 rollators aangeschaft waarmee de mensen van de auto naar het Huis van de Buurt kunnen lopen, het mes snijdt hier aan twee kanten maar dit terzijde.

Inmiddels blijkt ook dat er steeds ontzettend veel wijzigingen zullen plaats vinden bij zowel rijders als passagiers, een van onze rijders moet nu al, voorlopig, afhaken om gezondheidsredenen, het zal altijd zo blijven. We doen hierbij dan ook een hernieuwde oproep aan vrijwilligers om mee te doen, mee te helpen en nieuwe passagiers kunnen zich aanmelden bij de coördinator van dit project mevr. Marrie Kuyt, een mailtje met uw gegevens, naam, adres, wanneer en welke tijd u opgehaald en gebracht wil worden, naar samendewegop@gmail.com of bij onze gastvrouw mevr. Mien van Rijn, zij is van maandag- donderdagmorgen  aanwezig in het Huis van de Buurt, bellen kan dan ook 071-4071690 . Dan hebben we u nog een nieuwtje te melden op woensdag 25 maart komt Wethouder Corien van Starkenburg het officiële startschot verrichten voor het project Samen de Weg op, tot zolang duurt nog de Pilot. 

Nieuws & evenementen overzicht