Biljartcompetitie KNBB

 

Noot: Onderstaand artikel is overgenomen van de website van de KNBB en slaat dus, buiten genoemde biljartcompetitie van de KNBB, niet voor de activiteiten welke onder auspiciën van de AOBK plaats vinden. Hier blijft van kracht dat de adviezen van het RIVM en de GGD, zoals deze in het hele Dienstencentrum geldt.

Hieronder het artikel van de KNBB.


Het bondsbestuur KNBB heeft besloten:

Alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) worden voor de periode van 7 dagen (tot en met woensdag 18 maart, dus incl. de NK Biljartvijfkamp) stilgelegd. Om hiermee gevolg te geven aan de oproep van NOC*NSF en de veiligheidsregio’s.

Op 16 maart beoordeelt het bondsbestuur de situatie op dat moment waarop het vervolg bepaald en gecommuniceerd wordt.

Achterliggende redenen van het besluit om verder te gaan dan het NOC*NSF-advies:

  • In lijn van de tekst van NOC*NSF volgen wij de adviezen van de veiligheidsregio.
  • Kwetsbare risicogroepen zoals ouderen willen wij niet blootstellen aan onnodige risico’s.
  • Onnodige verplaatsingen van spelers, teams, arbiters en vrijwilligers binnen Nederland, en daarmee het aantal sociale contacten, willen wij beperken.
  • Noord-Brabant vormt een relatief groot gedeelte van ons biljartlandschap. Relatief veel wedstrijden zijn met teams of spelers uit Noord-Brabant, uit en thuis.
  • Veel biljartspelers zijn onzeker of wedstrijden wel doorgaan. Planning was moeilijk binnen de onzekerheid.
  • Doordat we biljartspelers en -teams al ruimte hadden gegeven zelfstandig de keuze te maken niet deel te nemen, zouden sowieso veel wedstrijden geen doorgang vinden – soms op het laatste moment, mogelijk tot ergernis van tegenstanders, lokaliteiten etc.
  • De laatste dagen zijn adviezen steeds scherper geworden naarmate het coronavirus zich verder verspreidde. Zouden wij slechts hebben gekozen voor alleen Noord-Brabant of alleen t/m maandag 16 maart (zoals het huidige advies is van NOC*NSF), zou onzekerheid blijven bij biljarters gezien de gerede kans dat komende dagen *toch* rigoureuzere maatregelen nodig zouden zijn. 
  • Een niet-rigoureuze beslissing (alleen bepaalde regio, alleen bepaalde secties, alleen bepaalde evenementen) zou onduidelijkheid in de hand hebben gewerkt. Met deze beslissing hopen wij voor alle biljarters maximale duidelijkheid te verschaffen – hoe onplezierig ook de boodschap.
     

De KNBB betreurt dat zij zo’n drastisch besluit heeft moeten nemen en beseft dat dit mogelijk veel impact heeft op het verdere verloop van competitie. Maar het belang van maatregelen om de verdere verspreiding te voorkomen staat voorop en daarmee de gezondheid van leden, vrijwilligers, spelers en bezoekers.

Deze maatregel betekent dat er in heel Nederland geen wedstrijden gespeeld mogen worden. Als teams op eigen verantwoordelijkheid besluiten wedstrijden te spelen dan zijn de resultaten van deze wedstrijden ongeldig.

De KNBB adviseert haar leden de website www.knbb.nl nauwlettend in de gaten te houden.

Biljartvereniging Zwanenburg Overzicht