HET LAATSTE NIEUWS OVER DE PANDEMIE

ALLE ACTIVITEITEN IN DE ZWANENBURG TOT EN MET 31 MAART OPGESCHORT.

In het Dienstencentrum de Zwanenburg vinden vele activiteiten voor ouderen plaats. De overheid adviseert alle activiteiten voor kwetsbare groepen in de samenleving zoveel mogelijk te vermijden. Of  we het nu leuk vinden of niet velen van ons behoren tot die kwetsbare groep, het bestuur van de AOBK heeft besloten, ook in samenspraak met het Welzijnskwartier, alle samenkomsten en activiteiten in de Zwanenburg af te gelasten tot en met 31 maart, de datum welke vooralsnog door het crisisteam van de overheid is vastgesteld. Ook alle, voor deze maand, nieuwe activiteiten zoals de Paasvieringen kunnen geen doorgang vinden. Uiteraard met uitzondering van het bloedprikken die elke vrijdag in het Huis van de Buurt plaats vinden. Ook is op dit moment nog onduidelijk of de IOV doorgaan met hun activiteiten omdat er nog geen overleg heeft plaats gevonden, vooralsnog gaat hun activiteit a.s. dinsdagavond gewoon door.

Na overleg met het bestuur heeft de IOV besloten om ook hun activiteiten nader op te schorten. 

Het bestuur vraagt uw begrip voor hun noodzakelijk genomen besluit.

Nieuws & evenementen Overzicht