Alle activiteiten in de Zwanenburg afgelast, m.u.v. Bloedprikken.

Het Dienstencentrum de Zwanenburg is, in navolging van de adviezen van de overheid, door het Welzijnskwartier, afd. Beheer, voor onbepaalde tijd gesloten, m.u.v. het Bloedprikken op vrijdagmorgen. Het houdt in dat er verder door geen enkele organisatie gebruik mag worden gemaakt van het Dienstencentrum. Het bestuur van de AOBK heeft besloten dat alle activiteiten dit seizoen geen doorgang meer zullen vinden, ook hier geldt een uitzondering en dan met name voor de biljarters zij volgen de richtlijnen van de KMBB die tot 1 juni hun leden adviseert om op geen enkele wijze het biljarten toe te staan, de 1,5m regel kan ook hier niet gehandhaaft worden. Over het doorgaan van de jaarlijkse uitdag, dit jaar op 12 juni naar het eiland Texel, is nog geen beslissing genomen, vooralsnog is het totaal niet te overzien of deze dag wel of geen doorgang kan vinden zodra het moment daar is zal de reiscommissie u hierover berichten. 
Ook de AOBK vraagt een ieder begrip voor de situatie zoals deze nu is naar de gezondheid en veilgheid van een ieder staat echt boven alles.

PS. Activiteiten die de mensen thuis kunnen doen zoals herinneringen aan, gedichten voor de website, tekening, schilderijen etc. kunnen uiteraard wel gewoon doorgaan, het zijn juist activiteiten welke ons nu goed doen. 
LET OP UW GEZONDHEID EN DIE VAN ANDEREN, HOU U AAN DE RICHTLIJNEN

Nieuws & evenementen overzicht