De vragen rond biljarten in het coronatijdperk

Op verzoek van de heer Jaap Kleijn hier de berichtgeving zoals door de KNBB na de laatste persconferentie is aangegeven. 

Aangemerkt mag nog worden dat biljarten in het Dienstencentrum de Zwanenburg pas kan plaats vinden na goedkeuring van het bestuur van de AOBK.

Op dit moment mogen we met 12 tot 15 mensen in de biljartzaal aanwezig zijn met inachtneming van de Coronamaatregelen

https://www.knbb.nl/nieuws/protocol-biljarten

Biljartvereniging Zwanenburg Overzicht