Gedicht van de heer B. Kuijt “Na tweeduizend jaar”

Voor de liefhebbers van de gedichten van de heer B. Kuijt hier een nieuw gedicht “ NA TWEEDUIZEND JAAR” .
Het gedicht gaat over het Pinksterfeest.

We hebben inmiddels al diverse gedichten van de heer en mevr, Kuijt mogen ontvangen en misschien mogen we nog meer reeds door mevr. R. Kuijt voorgedragen gedichten hier op de website plaatsen, daarom lijkt het de redactie goed de gedichten te bundelen en onder de kolom ‘UITGELICHT’ te plaatsen. Niet alleen staat het werk dan bij elkaar maar is ook eenvoudiger de gedichten terug te zoeken.

Het is hier al meer aangegeven, de voordracht van mevr. Kuijt wordt hier uiteraard wel gemist maar de gedichten zijn er niet minder om. 
Onze dank blijft natuurlijk groot aan het echtpaar Kuijt dat we al zoveel mooie gedichten mochten plaatsen.

40

NA TWEEDUIZEND JAAR.

Na zoveel jaar gaat men vergeten.
Veel mensen die nu niet meer weten, 
hoe op dat eerste Pinksterfeest 
d’apostelen wachtten op de Geest. 
Want op dat vroegen morgenuur 
verschenen tongen als van vuur. 
Een windvlaag kwam met groot gedruis 
en vulde het gehele huis.

Zo daalde toen op ieders hoofd 
Zijn Geest, door Jezus zelf beloofd. 
De menigte was ’t niet ontgaan, 
zij kwamen overal vandaan. 
En Petrus ging toen profeteren, 
hij riep hen op, zich te bekeren. 
Toen bleek hem wat Gods woord vermag. 
drieduizend doopt hij er die dag.

Maar wat d’apostel ’t volk toen zei, 
dat is alweer zo lang voorbij……. 
Het christenvolk is nu zo lauw. 
‘Vergat het wonder weer zo gauw. 
Och, kon die stormwind nu nog loeien. 
En ook Gods volk als toen weer groeien. 
Heer, schenk ons ook vandaag Uw Geest, 
als op het eerste Pinksterfeest.

B. Kuijt, Valkenburg

 

Nieuws & evenementen Overzicht