Nog geen activiteiten in de Zwanenburg

Van de Bestuurstafel.
Ondanks het coronatijdperk zijn er toch zaken waarvoor het nodig is dat het bestuur bijeen komt, in het begin van deze periode werd er vergaderd met behulp van beeldbellen. Het is natuurlijk een prachtig hulpmiddel en voor velen een ideale oplossing maar er gaat natuurlijk niets boven het lijfelijk en visueel aanwezig zijn maar dan moet het wel kunnen.

Als er dan geen activiteiten zijn waar moeten ze het dan nog over hebben in zo’n groepje of is het ook maar gewoon een theekransje van 9 personen die elkaar even willen zien. Nu is het ook weer niet zo dat de wereld er anders uit komt te zien als het bestuur niet bij elkaar komt en met elkaar de zaken rond de Algemene Ouderen Bond Katwijk bespreekt maar het is wel zo dat alle bestuursleden zich het lot van de ouderen in Katwijk aan trekken en dat is dan ook een van de punten die besproken worden. In het artikel hieronder is al een oproep aan u gedaan om mee te denken aan uw toekomst, hoe ziet u uw toekomst, wat zou u nu willen doen, wat moet anders in Nederland wat moet er veranderen in Katwijk waar moeten we als AOBK in deze tijd heen. Het kan alleen maar als u hieraan meewerkt het hoeft echt geen hoogdravende teksten en betogen te zijn gewoon uw eigen mening, idee, is voldoende.
Verder kwam ter tafel de eenzaamheid onder velen ouderen, een deel van de bestuursleden zijn actief bezig met het benaderen van alleen wonende ouderen maar of we ook echt die ene eenzame hier bij zit dat weten we niet. In het begin van het coronatijdperk hebben we u gevraagd aandacht te schenken aan die vrouw aan het eind van de straat, heeft u aan deze oproep gehoor gegeven? We weten het niet, het zijn moeilijke vragen voor uw bestuur. De voorzitter merkte het nog op dat we blij mogen zijn in Katwijk te wonen waardoor de christelijke achtergrond toch nog veel aandacht voor elkaar is. Jan Zuijderduijn wees er nog op dat ouderen goud waard zijn en hij kwam met het voorbeeld welke op de afbeelding hiernaast is weergegeven.

Ook moet vooruit gekeken worden naar volgend jaar, nu al? Ja nu al, onze nieuwe penningmeester is bijna een jaar in dienst en ondanks dat zij veel steun heeft gehad aan onze oude geridderde penningmeester Dick Heemskerk moest zij het toch zelf doen. De AOBK kan niet bestaan zonder gemeentelijke subsidie en die moet zoals altijd aangevraagd worden voor 1 mei voor het jaar daarop. Dit jaar kwam daar de MAG bovenop er werd dan wel een maand uitstel gegeven maar doe het maar even. Je komt niet uit de financiële wereld, je neemt die taak op je, je gaat je verdiepen in credit en debet en je moet een geheel nieuwe aanvraag in goeie banen leiden. Alsof Ze nooit anders heeft gedaan worden de puntjes op de i gezet, Ina de Mooij je bent een kanjer binnen de AOBK.

Een ander punt welk ter tafel kwam, kunnen er voorzichtig aan bepaalde activiteiten nog worden opgestart. Zo werd door Maria van der Plas van het WZK onderzocht of  het mogelijk zou kunnen zijn om b.v. de Koek& ☡oepie weer voorzichtig op te starten.  Het is een gezamenlijke activiteit van het WZK en de AOBK, het betreft een redelijk kleine groep (ca 9 personen) voor echt alleenstaande oudere dames. Alle voorzieningen waren aangebracht waarbij zij beslist 1,5m uit elkaar konden blijven zelfs met het binnenkomen, toiletbezoek en uitgang was het goed geregeld en zo waren er meer verzoeken. Het WZK heeft samen met de gemeente Katwijk een werkgroep in het leven geroepen die onderzoek doen naar de 1,5m regel binnen de gemeentegrenzen. Daarbij zijn alle locaties in Katwijk in kaart gebracht wat er mogelijk zou kunnen zijn om bepaalde activiteiten toe te laten. Ook het Dienstencentrum de Zwanenburg werd hierbij onder de loep genomen, doordat de doelgroep in het Huis van de Buurt voornamelijk 70+ groepen betreft, dus de risicogroep bij uitstek. Niet alleen dat het veel gedoe is, iets waar we natuurlijk niet voor terugschrikken, is dat het risico niet mag worden genomen en dat het onverantwoord is om toch door te gaan. Gezamenlijk is dan ook de beslissing genomen om definitief het besluit te nemen geen activiteiten voor 1 september op te starten.

Rest ook nog te vermelden dat benadrukt mag worden dat we blij mogen zijn met de werkgroep en de serieuze adviezen welke we mochten ontvangen. We kunnen wel iets in ons enthousiasme willen maar uw gezondheid staat toch bovenaan. Teveel wordt gedacht dat het beslissingen van de overheid zijn, waarom dit wel en dat niet maar het komt alleen omdat niemand weet wat er in de toekomst ons staat te wachten.

Wordt vervolgt.

Nieuws & evenementen overzicht