Helden hazen en honden

75 JAAR BEVRIJDING 1945 – 2020 Nederlands-Indië

 

 

De herinneringen van dhr. Bouhuys zijn terug te vinden onder de kolom UITGELICHT. Zoals u gewend bent worden nieuwe hoofdstukken als eerste geplaatst in deze kolom NIEUWS, de reeds eerder gepubliceerde onderwerpen kunt terug vinden onder de kolom UITGELICHT.

 

Inmiddels zijn we alweer aan het slot gekomen van het verhaal van de heer Bouhuys, we hopen dat u, met ons, het heeft gewaardeerd dat de heer Bouhuys zijn herinneringen en visie op het papier heeft toevertrouwd. Dat de Algemene Ouderen Bond Katwijk dit heeft mogen publiceren. We hopen met dhr. Bouhuys en cs. dat er antwoordt komt op de vragen welke nog steeds open staan. Ook dit zijn herinneringen welke behouden moeten blijven tot in de eeuwigheid. Nogmaals meneer Bouhuys hartelijk bedankt voor het vertrouwen dat u in de AOBK heeft gesteld.

 

Volgende keer hopen we de herinneringen, met beeldopnames, van dhr. Jan van Rijn te mogen publiceren.

De heer van Rijn was de eerste die zich aanmelden om zijn herinneringen met  ons te delen, echter het coronavirus gooide hierbij roet in het eten. Maar inmiddels is het gelukt de uitgebreide herinneringen vast te leggen. We kijken uit naar het resultaat.

 

 

Veel gegevens heb ik gehaald uit het boek HELDEN , HAZEN en HONDEN van     C . van Heekeren uit 1969. Een sterk leger, maar vooral een sterkere vloot, had, in kombinatie met die van de geallieerden , de Japanners misschien wel kunnen afhouden van de aanval, zoals na de oorlog is gebleken, want de partijen in Japan die wél en die niet tot de aanval wilden overgaan, stonden ongeveer gelijk tegenover elkaar. Maar de verbittering blijft en was speciaal vlak na de oorlog zo sterk dat men ‘schuldigen’ eiste.  Een van de hazen was onder anderen overste Halkema, die dacht,  met  het laatste vliegtuig uit Oelin bij Bandjermasin te vertrekken met meerdere officieren aan boord. Daarna kwamen er  gelukkig nog twee vliegtuigen aan  die naar  Java vertrokken. Gelukkig lukte het mijn vader om in het laatste  toestel  mijn  moeder , broer en mij mee te nemen naar Java. Dit was het laatste moment dat we vader nog hebben gezien. Hierdoor hebben wij het overleeft. Deze overste Halkema werd op 30 september 1948 door het Hoog Militair Gerechtshof veroordeeld,  in verband met zijn vlucht uit Borneo  tot één jaar gevangenisstraf (later bij wijze van gratie omgezet in drie maanden) en ontslag uit de militaire dienst. Hij was een van de Hazen zoals vermeld in de titel van dit boek.                                                                                                         Een van de helden was gouverneur Dr. B.J. Haga  zijn vrouw en alle oorlog slachtoffers, waaronder mijn vader en zo velen die door de Jappen zijn om gebracht ! Bij honden heb ik o.a.  gedacht aan de Kempei-Tai militairen in Borneo. Vooral aan kolonel Awao Sasuga, die daar vreselijk heeft huis gehouden. Het blijft voor mij een raadsel, omdat het niet te begrijpen  is, hoe zulk een intelligent, nijver en kunstzinnig volk zulke wrede soldaten en beulen kon leveren. Hij is ook direct na de capitulatie gevangen genomen en in 1948 door het Tokio-Tribunaal in Batavia  berecht. Er zijn in dat proces 24 geselecteerde oorlogsmisdadigers schuldig bevonden waaronder  Awao Sasuga.  Ze zijn allemaal op 24 november 1948 geëxecuteerd.

Foto : 14. In 1996 hebben wij een reis door Sumatra,Java en Bali gemaakt. Vanuit  Jakarta zijn we naar het Ereveld Ancol  gereden waar, naast mijn vader nog 297 oorlogsslachtoffers begraven liggen van het Haga proces in Borneo  evenals 1070 oorlogs slachtoffers van het Japanse schrikbewind . Foto : 15   Foto  16 .

 

Waarom worden de documenten uit de jaren, 1942 tot 1950,  niet openbaar gemaakt over Ned. Indië , zoals verwoord in  het nieuwsmagazine van J.E.S.  Japanse ereschuld van augustus 2017 . Met name betreft het de geheime documenten . De wetenschappers hebben wel toegang tot deze geheime documenten gehad . Daarvan is gebruik gemaakt voor het onderzoek dat heeft geleid tot de NIOD rapporten. De wetenschappers hebben gezien dat er zaken goed fout zijn gegaan . De notulen van het Kabinetsberaad van vòòr de tweede wereldoorlog zijn onlangs wel vrij gegeven. .

Nieuws & evenementen Overzicht